• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Zaproszenie do konsultacji społecznych

Zaproszenie do konsultacji społecznych

2 Marca 2023

W budynku Ratusza Miejskiego przy ul. Niepodległości 7 w dniu 9 marca 2023 roku o godz. 14:00 odbędą się konsultacje w formie otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego z terenu Gminy Knurów.

Przedmiotem spotkania będzie projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023 - 2025”. Jest on propozycją zintegrowanych działań na rzecz rodziny realizowanych na terenie gminy w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Program zakłada pomoc rodzinom, przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych poprzez zespół planowanych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tej funkcji.

Stanowisko przyjęte podczas konsultacji, przedstawione zostanie Prezydentowi Miasta w formie opinii, przed skierowaniem projektów uchwał na sesję Rady Miasta Knurów.

TUTAJ dostępna jest pełna treść ogłoszenia o konsultacjach wraz z projektami uchwał.

Podobne wiadomości:

do góry