• język migowy
 • BIP
 • EU

Miasto wspiera społecznie

29 Listopada 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina o możliwości skorzystania w Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych w Knurowie przy ul. Dworcowej 33 z porad i konsultacji specjalistów: psychologa, pedagoga, prawnika, mediatora i innych.

Porady są bezpłatne i dostępne dla wszystkich mieszkańców miasta.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny 32 441 96 90.

Spotkania ustalane są indywidualnie.

 • Pomoc i wsparcie psychologiczne
  Usługa kierowana jest do osób pełnoletnich i obejmuje indywidualne spotkania z psychologiem. Powyższe wsparcie kierowane jest dla osób, które borykają się z różnymi problemami, m. in.: depresją, uzależnieniami, zaburzeniami i chorobami psychicznymi, długotrwałym stresem, trudnościami w kontaktach z innymi.
 • Indywidualne konsultacje pedagogiczno-psychologiczne dla rodziców oraz ich dzieci w zakresie, m.in: problematyki wychowawczej, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, metod wychowawczych, reagowania w sytuacjach trudnych, oddziaływań i przeciwdziałań zachowaniom destrukcyjnym dzieci/młodzieży (wagary, używki, itp.).
 • Mediacje rodzinne przeprowadzane w celu rozwiązania konfliktów rodzinnych, sąsiedzkich, małżeńskich, pokoleniowych, ustalenia spraw alimentacyjnych, okołorozwodowych, w poszukiwaniu rozwiązań możliwych do zastosowania w przyszłości.
 • Pomoc prawna - obejmuje doradztwo prawne, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego.
 • Spotkania grup wsparcia w formie zajęć sportowych z wykorzystaniem infrastruktury Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych, tj. sala treningowa oraz zewnętrznej infrastruktury miejskiej, m. in. skwer, siłownia plac zabaw. Celem zajęć jest, m in. radzenie sobie z problemami, poprawa samopoczucia poprzez aktywność fizyczną.
 • Psycholog dziecięcy - diagnoza i terapia problemów oraz zaburzeń występujących u dzieci, a także poradnictwo rodzicielskie.
 • Trening kompetencji i umiejętności życiowych - wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą, nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

źródło: MOPS Knurów

Podobne wiadomości:

do góry