• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Urząd Miasta/Ogłoszenia Urzędu/Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr (..)

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6721.2.36.2017 z dnia 15.12.2022 r.

15 Grudnia 2022

OBWIESZCZENIE NR UA.6721.2.36.2017
PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Na postawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2022 poz.1029 ze zm.) informuję o przyjęciu w dniu 19 października 2022r. przez Radę Miasta Knurów uchwały Nr LXI/761/2022 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów ograniczonego ulicami: Szpitalną, Wilsona, 1 Maja oraz północnymi granicami miasta - Etap III.

Z treścią ww. dokumentu, uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 przywołanej ustawy, można zapoznać się w Urzędzie Miasta Knurów w Wydziale Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych przy ul. Niepodległości 7 pokój 3, w godzinach pracy Urzędu. Treść miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów ograniczonego ulicami: Szpitalną, Wilsona, 1 Maja oraz północnymi granicami miasta - Etap III, jest opublikowana na stronie internetowej: www.knurow.pl oraz na bip.knurow.pl.

Z up. Prezydenta 
Krystyna Kostelecka
Zastępca Prezydenta

Skan ww. Obwieszczenia wraz z załacznikami poniżej

Kategoria: Powiązane pliki [5]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia Urzędu
pdf 2022-12-15 UZASADNIEIE DO PROJEKTU MPZP SKAN.pdf
ilość pobrań: 139
UZASADNIEIE DO PROJEKTU MPZP SKAN.pdf 151.08KB zobacz
pdf 2022-12-15 PODSUMAOWANIE SKAN.pdf
ilość pobrań: 146
PODSUMAOWANIE SKAN.pdf 139.94KB zobacz
pdf 2022-12-15 UZASADNIENIE SKANI.pdf
ilość pobrań: 132
UZASADNIENIE SKANI.pdf 134.78KB zobacz
pdf 2022-12-15 Uchwała Nr LXI/761/2022.pdf
ilość pobrań: 152
Uchwała Nr LXI/761/2022.pdf 2.85MB zobacz
pdf 2022-12-15 Obwieszczenie Prezydenta Miasta - Skan
ilość pobrań: 133
Obwieszczenie Prezydenta Miasta - Skan 91.78KB zobacz

Podobne wiadomości:

do góry