• język migowy
  • BIP
  • EU

EKO Hala sportowa MOSiR

23 Listopada 2022

Zadanie inwestycyjne pn. „Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Knurów - Hala MOSiR przy ul. al. Lipowa 12A” zakończono z powodzeniem.

Hala sportowa zyskała nowoczesną instalację fotowoltaiczną, która pozwoli na produkcję z promieni słonecznych znacznej części energii elektrycznej, niezbędnej do komfortowego korzystania z obiektów przez mieszkańców Knurowa. Udało się zrealizować kolejną proekologiczną i uzasadnioną ekonomicznie inwestycję, dzięki której unowocześniono miejską bazę obiektów rekreacyjno-sportowych.
Rzeczowy zakres projektu obejmował zaprojektowanie, dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,9 kW na dachu hali sportowej przy al. Lipowej 12A wraz z podłączeniem do sieci, monitoringiem parametrów oraz szkoleniem pracowników.
Inwestycja została zrealizowana dzięki pozyskaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Jest to już 5 instalacja odnawialnych źródeł energii zamontowana na obiektach MOSiR, która została wykonana w ramach RPO WSL 2014-2020.

Głównym celem inwestycji jest zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Knurów. Ponadto zamierzeniem projektu było obniżenie kosztów utrzymania infrastruktury, zmniejszenie zapotrzebowania na energię budynku hali sportowej, zmniejszenie niskiej emisji na terenie Gminy oraz poprawa stanu środowiska naturalnego w perspektywie długoterminowej.

Wykonawcą instalacji PV była firma Lubię OZE Sp. z o. o. z Mykanowa, a wartość inwestycji wyniosła 231 535,20 zł. Pozyskane dofinansowanie z EFRR pozwoliło na zwrot kosztów w wysokości 85%.

Projekt został zrealizowany ze wsparciem funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Poddziałanie 4.1.1. Odnawialne źródła energii - ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Instytucją Zarządzającą środkami unijnymi w ramach RPO WSL 2014-2020 jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie internetowej MOSiR Knurów tutaj

źródło: MOSiR Knurów

Podobne wiadomości:

do góry