• język migowy
  • BIP
  • EU

Nominacje dyrektorskie

27 Maja 2016

W środę 25 maja 2016 miała miejsce uroczystość wręczenia nominacji dyrektorskich w siedzibie Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie.

Prezydent Miasta Knurów Adam Rams wspólnie z ze swoim Zastępcą Panem Piotrem Surówką, wręczyli akty powierzenia stanowisk dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów.

Udzielone nominacje były efektem przeprowadzonego odpowiednio wcześniej konkursu, które w tym roku przypadły samym kobietom.

W Miejskim Przedszkolu nr 7 w Knurowie dyrektorem mianowano Panią Grażynę Misztalewską, która będzie kontynuować swoją pracę na tym stanowisku. Podobnie jest w przypadku Miejskiego Przedszkola nr 12, gdzie ponowną nominację na stanowisko dyrektora otrzymała Pani Ilona Wierzbowska-Pluta.

W szkołach podstawowych nastąpiły już pewne zmiany, a mianowicie w Szkole Podstawowej nr 1 dyrektorem została Pani Barbara Starek, wieloletnia zastępczyni Pani Dyrektor Anny Misura, której odejście ze swojego stanowiska podyktowane jest podjęciem funkcji Dyrektora Miejskieo Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie. Natomiast Szkołą Podstawową nr 7 będzie zarządzała nowa Pani Dyrektor, Danuta Pluta, która przejmie obowiązki po Pani Danucie Hibszer, odchodzącej w tym roku na zasłużoną emeryturę. W Szkole Podstawowej nr 2 Pani Dyrektor Teresa Bochenek pozostała na swoim stanowisku na kolejną kadencję.

W tegorocznych nominacjach w gimnazjach również nie pojawiły się żadne zmiany, czyli kolejno Panie Barbara Hankus z Miejskiego Gimnazjum nr 1 i Violetta Mucha z Miejskiego Gimnazjum nr 2 będą pełniły funkcję dyrektora przez kolejną kadencję.

foto: Przegląd Lokalny

udostępnij
do góry