• język migowy
  • BIP
  • EU

Ambitne plany drogowców

2 Czerwca 2016

Droga wojewódzka nr 921 na odcinku od DK 78 do granicy z Zabrzem, a zatem także ciąg ulic Rybnickiej, Niepodległości i Dworcowej w Knurowie,  została ujęta na liście najistotniejszych z punktu widzenia regionu przedsięwzięć w zakresie infrastruktury drogowej. Przedsięwzięcia te przewidywane są do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 — 2020- a więc z udziałem środków unijnych.

Istotnym kryterium mającym na celu włączenie inwestycji do Programu jest jednak uregulowanie stanu prawnego działek położonych w ciągu przewidzianej do modernizacji drogi. Dlatego też Zarząd Dróg Wojewódzkich zwrócił się do Gminy Knurów o nieodpłatne przekazanie dwóch nieruchomości o łącznej powierzchni 161 m2, położonych w rejonie przystanku ,,Knurów-Kino" przy ul.Niepodległości oraz w rejonie zatoczki autobusowej przystanku ,,Knurów-Poczta" przy ul. Dworcowej.

Na ostatniej nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Knurów radni wyrazili zgodę na powyższe przekazanie, dając tym samym zielone światło do dalszych starań, przedmiotem których jest pozyskanie przez ZDW środków na modernizację drogi wojewódzkiej, na czym skorzystaliby również knurowianie.

 

  przystanek Knurów-Kino przy ul.Niepodległości

 


 

do góry