• język migowy
  • BIP
  • EU

Nowa szansa.

26 Lipca 2013

Pod takim tytułem ruszył nowy projekt unijny skierowany do osób niepełnosprawnych.  Projekt realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i ma na celu wsparcie osób niepełnosprawnych w wieku 15-27 lat  z orzeczeniem o niepełnosprawności (szczególnie niepełnosprawności ruchowej), pozostających bez pracy (niezależnie czy są zarejestrowani w urzędzie pracy jako bezrobotni czy nieaktywni zawodowo), zamieszkujących województwo śląskie, które chcą zmienić coś w swoim życiu.

W ramach udziału w projekcie Uczestnicy zostaną objęci szerokim wachlarzem wsparcia, będzie to m.in.: doradztwo zawodowe, doradztwo psychologiczne, warsztaty umiejętności społecznych, szkolenia zawodowe, warsztaty poszukiwania pracy, pomoc asystentów i doradców karier oraz dla osób zainteresowanych 6 miesięczne staże zawodowe.

Wszyscy Uczestnicy otrzymają ponadto: dodatki szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu oraz wyżywienie.

Szczegółowe informacje o  projekcie dostępne są na stronie internetowej oraz w Biurze projektu mieszczącym się w Gliwicach przy ul.Zwycięstwa 61 lub w Katowicach przy ul.Warszawskiej 36. Informacje można też uzyskać telefonicznie pod numerem  789 025 830/509 570 030 i za pośrednictwem poczty elektronicznej rekrutacjaprojektowa@gmail.com

W celu wzięcia udziału w projekcie, należy pobrać formularze ze strony internetowej, wypełnić je, a następnie złożyć w Biurze projektu lub za pośrednictwem drogi elektronicznej. Osoby zamieszkałe w Knurowie mogą też pobrać stosowne formularze w Biurze Obsługi Interesanta w holu głównym budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul.Ogana 5 lub w siedzibie Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia przy ul. Dworcowej 38a, a po wypełnieniu ich złożyć w pokoju 09 knurowskiego magistratu.

Projekt "Nowa Szansa" realizowany jest przez Sanockie Towarzystwo Oświatowe w partnerstwie ze Stowarzyszeniem "Wolna Przedsiębiorczość" O/T w Gdańsku przy współpracy z okolicznymi urzędami miast i gmin województwa śląskiego.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

do góry