• język migowy
  • BIP
  • EU

Nowe mieszkania w ramach MTBS

5 Listopada 2014

Pierwsze 2 budynki mieszkalne przy ul.Ułanów, oddane do użytku w 2004 roku przez spółkę MTBS Tarnowskie Góry, zapoczątkowały erę  budownictwa społecznego w Knurowie. 4 lata później, klucze do swoich mieszkań otrzymali lokatorzy zespołu budynków przy ul. 1-go Maja. Teraz przyszedł czas na kolejną inwestycję, tym razem na osiedlu 1000-lecia - w rejonie ul.Batorego.

Już w 2008 roku MTBS rozpoczął przygotowywania, zmierzające do zrealizowania 2 budynków w tej części miasta. W tym celu Gmina Knurów  wniosła aportem działki gruntu, a rok później wkład pieniężny w wysokości 300 tysięcy złotych, który zasilił kapitał zakładowy spółki na potrzeby pokrycia kosztów wykonania dokumentacji projektowej.

Zasadnicza część inwestycji rozpoczęła się w 2011 roku, kiedy to  MTBS uzyskał pozwolenie na budowę. W ramach projektu założono zagospodarowanie terenu, w tym wykonanie dróg wewnętrznych, parkingów, chodników, oświetlenie terenu oraz dwóch budynków z 48 lokalami mieszkalnymi (po 24 lokale w każdym budynku).
W każdym budynku założono:

  • 8 mieszkań 2 pokojowych o powierzchni 52,20 m2,
  • 6 mieszkań  2 pokojowych o powierzchni 53,40 m2,
  • 8 mieszkań  3 pokojowych o powierzchni 60,60 m2,
  • 2 mieszkania 3 pokojowe o powierzchni 65,40 m2.

Ze względu na zbyt wysokie koszty kredytu komercyjnego, MTBS Tarnowskie Góry zaproponował montaż finansowy zakładający 30% partycypację przyszłych najemców w kosztach budowy oraz kredyt ze strony Gminy Knurów, w ramach którego miasto wspierając działania mające na celu rozwój mieszkalnictwa na swoim terenie, przekazało spółce kwotę ponad 2 milionów złotych.

Po wyłonieniu wykonawcy robót, prace ziemne i budowlane rozpoczęły się w lipcu ubiegłego roku i zakończyły się wczoraj, symboliczną uroczystością oddania pierwszego z dwóch planowanych budynków do użytku. Na spotkaniu obecni byli przede wszystkim przyszli lokatorzy, ale też m.in. Prezes MTBS Tarnowskie Góry, władze Knurowa na czele z Prezydentem Adamem Ramsem, Z-ca Prezydenta Zabrza (gmina ta posiada udziały w spółce), przedstawiciele wykonawcy, a także ksiądz, który dokonał poświęcenia nowego budynku.

Jak się okazuje, zainteresowanie potencjalnych najemców ofertą MTBS Tarnowskie Góry jest na tyle duże, że skłoniło to inwestora do rozpoczęcia przygotowań do budowy kolejnego budynku w tym rejonie. Aktualnie spółka jest na etapie montażu finansowego, pozwalającego zebrać odpowiednie środki do rozpoczęcia prac budowlanych w przyszłym roku. 

 

  Elewacja północna nowego budynku przy ul.Batorego

   

      Wejście do klatki schodowej

 

  Prezydent Knurowa Adam Rams, po prawej Prezes MTBS Tarnowskie Góry

  

   

 

udostępnij
do góry