• język migowy
  • BIP
  • EU

Nowe rondo gotowe

23 Maja 2016

Od końca ubiegłego roku, z różnym natężeniem, trwały roboty związane z przebudową skrzyżowania ulic Szpitalnej i 26-go Stycznia. Przypomnijmy, że nowo projektowane rondo miało za zadanie nie tylko usprawnić ruch samochodowy w tym rejonie (I etap), ale i ,,otworzyć" tereny inwestycyjne KSEE dzięki lepszemu skomunikowaniu z drogą publiczną w postaci planowanej budowy ok.900 metrowego odcinka jezdni w kierunku Strefy (II etap).

Dlatego też w 2015 roku KSSE Podstrefa Gliwice wykonała dla tego obszaru projekt budowlano-architektoniczny, na podstawie którego Gmina Knurów mogła w roku ubiegłym ogłosić przetarg i wyłonić w m-cu październiku firmę, która przystąpiła do realizacji robót budowlanych w ramach I etapu. Zgodnie z zakresem rzeczowym, I etap polegał na przebudowie skrzyżowania na rondo wraz z budową i przebudową kanalizacji deszczowej oraz budową nowego oświetlenia ulicznego. W ramach infrastruktury drogowej, odcinki ulicy Szpitalnej i 26-go Stycznia otrzymały nową podbudowę i nawierzchnię, wybudowano bądź zmodernizowano ciągi piesze wraz z budową ścieżki rowerowej. Ostatnim etapem prac było wykonanie niezbędnego oznakowania poziomego i pionowego (w postaci znaków drogowych i tablic kierunkowych), a w chwili obecnej KZK GOP przygotowuje się do przywrócenia kursów lini autobusowej  nr 710 przez ul. 26 Stycznia. Protokólarny odbiór prac planowany jest na koniec maja br. Łączne koszty robót wyniosły 1 milion 527 tysięcy złotych.

Warto zaznaczyć, że oprócz planowanej w przyszłym roku kontynuacji zadania w postaci wykonania łącznika do terenów Strefy, miasto myśli już o budowie kolejnego ronda, tym razem w rejonie ulicy Lignozy i Zwycięstwa. Z uwagi na fakt, że ulica Zwycięstwa jest drogą wojewódzką, realizacja przedsięwzięcia wymagać będzie współpracy z Zarządem Dróg Wojewódzkich, a sam termin uruchomienia inwestycji uzależniony jest od możliwości finansowych województwa śląskiego.

 

  

do góry