• język migowy
  • BIP
  • EU

Obowiązek segregacji śmieci

24 Stycznia 2020

W 2020 roku Polska musi osiągnąć 50 procentowy wskaźnik recyklingu i odzysku surowców wtórnych; takich jak:

  • papier
  • metal
  • tworzywa sztuczne
  • szkło

To obowiązek nałożony na nas przez Unię Europejską. Warto zaznaczyć, że w 2018 roku Polacy osiągali około 25 proc. odzysku (należało 30 proc.). W Knurowie było lepiej – 30,24 procent, jednak do wymaganych 50 – obowiązujących w tym roku – ciągle daleko.

Dlatego Sejm RP nowelizacją ustawy o  utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadził obowiązek segregacji odpadów przez wszystkich mieszkańców.

Od 1 stycznia 2020 roku każdy z nas, wzorem właścicieli domów jednorodzinnych, musi zadbać o to, aby posegregowane odpady trafiały do właściwych pojemników, oznaczonych kolorami. Niedopełnienie tego obowiązku skutkować będzie sankcjami finansowymi.

Kontrolę prowadzić będą pracownicy firmy odbierającej odpady. W przypadku braku segregacji chociażby przez jednego lokatora, wszyscy mieszkańcy nieruchomości wielorodzinnej ponoszą odpowiedzialność solidarną - tak stanowi prawo. Bez wątpienia, na znaczeniu zyska więc solidarność sąsiedzka. Wystarczy bowiem jeden lokal, który o porządek nie zadba, a konsekwencje (wyższą opłatę) poniosą wszyscy mieszkańcy bloku.

A jakie są tego konsekwencje? Mieszkańcy, którzy nie prowadzą selektywnej zbiórki odpadów, obciążani będą podwyższoną opłatą., którą gminy zmuszone będą naliczać w wysokości od dwu do czterokrotności stawki podstawowej za odbiór odpadów komunalnych.

W Knurowie, podwyższona opłata stanowić będzie dwukrotność stawki podstawowej (tj. 18,5 zł/osobę) i wyniesie 37 zł od mieszkańca za miesiąc, w którym odpady nie były zbierane w sposób selektywny (na podst. Uchwały Nr IX/125/2019 Rady Miasta Knurów z dnia 29 maja 2019 r.).

Przykładowo; miesięczna opłata za odbiór odpadów dla  4-osobowej rodziny wynosić będzie 74 zł w przypadku segregowania odpadów. Jeśli jednak odpady nie będą segregowane, ta sama rodzina zapłaci juz 148 zł.

Warto zatem wziąć odpowiedzialność swój domowy budżet i  prowadzić segegację. Warto także motywować sąsiadów, ażeby również i oni włączyli się w prawidłowy przebieg selektywnej zbiórki odpadów.

Dodatkowych informacji w sprawie selektywnej zbiórki odpadów można zasięgnąć w swojej administracji lub w Urzędzie Miasta Knurów - w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska pod numerami telefonów (32) 339 22 14 lub (32) 339 22 45-  godzinach pracy Urzędu.

 

Więcej na temat systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Knurów znajduje się - TUTAJ

udostępnij
do góry