• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Kolejny konkurs na dotacje dla organizacji pozarządowych

Kolejny konkurs na dotacje dla organizacji pozarządowych

23 Stycznia 2020

Kwotę 109 000 złotych przeznaczono w tegorocznym budżecie miasta na dofinansowanie zadań z zakresu szeroko rozumianej polityki społecznej oraz działań o charakterze kulturalnym i hobbystycznym.

Szczegółowe zadania, które będą realizowane, zostały określone w Programie współpracy Gminy Knurów z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami pożytku publicznego na rok 2020 (Uchwała nr XVII/211/19 z dnia 20.11.2019r.) i obejmują:

  • prowadzenie szkoleń, rehabilitacji i grup wsparcia dla rodzin osób z niepełnosprawnością,
  • organizację działań proekologicznych,
  • prowadzenie konsultacji i szkoleń dla osób dostkniętych skutkami uzależnień,
  • organizację działań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia,
  • promocję działalności artystycznej i sportowej osób z niepełnosprawnością,
  • edukację społeczną,
  • promocję działalności hobbystycznej,
  • organizację działań związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa kulturowego.

 

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpocznie się od 17 lutego 2020 r. a skończy nie później niż do 15 grudnia 2020 r.

 Formularz ofertowy należy złożyć w  siedzibie Urzędu Miasta Knurów do dnia 14 lutego 2020 r.

Zgodnie z warunkami konkursowymi, dofinansowanie do realizowanych zadań może maksymalnie wynieść 80% kwalifikowanych kosztów. Szczegółowe kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty, warunkach umowy, zasadach kontroli i oceny są zawarte w ogłoszeniu o konkursie. Treść ogłoszenia oraz formularz ofertowy dostępne są również w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Knurowie przy ulicy Ogana 5.

Szczegółowych informacji w w/w zakresie można uzyskać pod numerem telefonu: 32 339-22-52 (Inspektor Krystian Pluta).

   

Ogłoszenie o konkursie ofert

Formularz ofertowy

do góry