• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Ogłoszono kolejny konkurs na wsparcie klubów sportowych i (..)

Ogłoszono kolejny konkurs na wsparcie klubów sportowych i organizacji pozarządowych

6 Marca 2015

70 tys. złotych to środki, które pozostały w budżecie miasta z przeznaczeniem na wsparcie klubów sportowych, stowarzyszeń oraz pozostałych organizacji pozarządowych i pożytku publicznego na realizacje zadań publicznych. Zgodnie z Programem współpracy Gminy Knurów z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami pożytku publicznego na rok 2015 (Uchwała Nr L/724/14 z dnia 22.10.2014r) szczegółowe zadania, na które można składać wnioski obejmują:

 

  • szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie sportu, turystyki  i rekreacji (w szczególności: piłka nożna)
  •  prowadzenie konsultacji i szkoleń dla osób dotkniętych skutkami uzależnień

                         

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpocznie się od 15 lutego 2015 r. a skończy nie później niż do 15 grudnia 2015 r.

 

Formularz ofertowy należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta Knurów do dnia 26 Marca 2015 r.

Zgodnie z warunkami konkursowymi, dofinansowanie do realizowanych zadań może maksymalnie wynieść 80% kwalifikowanych kosztów. Szczegółowe kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty, warunkach umowy, zasadach kontroli i oceny są zawarte w ogłoszeniu o konkursie. Treść ogłoszenia oraz formularz ofertowy dostępne są również w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Knurowie przy ulicy Ogana 5.

Szczegółowych informacji w w/w zakresie można uzyskać pod numerem telefonu: 32 339-22-52 (Inspektor Krystian Pluta).

   


    Ogłoszenie o konkursie ofert   

 

          

Formularz ofertowy

 

 

udostępnij
do góry