• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Ostatnia sesja Rady Miasta Knurów w roku 2016

Ostatnia sesja Rady Miasta Knurów w roku 2016

21 Grudnia 2016

W dniu dzisiejszym radni Rady Miasta Knurów spotkają się na ostatniej w tym roku sesji, zaplanowanej na godz. 15.00 w miejskim Ratuszu.

Radni procedować będą nad 16projektami uchwał, w tym tej najważniejszej- dotyczącej budżetu miasta na 2017 rok. Zgodnie z porządkiem obrad, nie zabraknie też stałych punktów, takich jak interpelacje i odpowiedzi na interpelacje, czy sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności pomiędzy sesjami.

Wśród przygotowanych projektów uchwał na plan pierwszy wysuwa się uchwała budżetowa, zanim jednak do tego dojdzie, Rada Miasta zajmie się przyjęciem Gminnego Programu Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020, uchwałą w sprawie ustalania trybu i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli i placówek wychowania przedszkolnego, czy też rocznym harmonogramem pracy Rady oraz rocznym planem pracy komisji stałych Rady Miasta Knurów na 2017 rok.

W dalszej części radni obradować będą nad projektem uchwały wyrażającej zgodę na zawarcie z Powiatem Gliwickim umowy określającej zasady finansowania w przyszłym roku Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej, czy też w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej zawierającego propozycje inicjatyw mających na celu poprawę systemu transportowego i jakości środowiska naturalnego.

Ostatnia uchwała,znajdująca się w porządku obrad, poświęcona będzie debacie nad projektem budżetu miasta na przyszły rok. Oprócz projektu uchwały budżetowej, na dzisiejszej sesji radni zajmą się jeszcze przyjęciem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów, który to dokument jest niezbędnym uzupełnieniem budżetu miasta, określając strukturę wydatków i realizacji zobowiązań związanych z wieloletnimi przedsięwzięciami inwestycyjnymi.

 

Projekt budżetu miasta na 2017 rok

  

Szczegółowy porządek obrad znajduje się tutaj.

udostępnij
do góry