• język migowy
  • BIP
  • EU

Knurowska Koperta Życia

22 Grudnia 2016

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie pragnie zaprosić wszystkich mieszkańców do udziału w akcji społecznej „KNUROWSKA KOPERTA ŻYCIA”.

Kampania skierowana jest do osób chorych, starszych, samotnych, niepełnosprawnych mieszkających w naszym mieście.
MOPS przygotował zestaw zawierający ankietę wraz z instrukcją jej wypełnienia oraz naklejkę, którą należy przykleić na lodówkę, w której zestaw będzie przechowywany. W ankiecie znajdują się pytania dotyczące stanu zdrowia, w szczególności przebytych chorób, zażywanych leków, kontaktu do bliskich oraz innych ważnych z medycznego punktu widzenia informacji. Ankieta powinna być aktualizowana na bieżąco, po każdej zaistniałej zmianie dotyczącej jej treści.
Akcja ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez przyspieszenie wykonywania czynności ratunkowych prowadzonych przez zespoły ratownictwa medycznego.

Zachęcamy do wykonania trzech kroków:
1. odebrania zestawu,
2. wypełnienia ankiety,
3. oznakowania lodówki i umieszczenia w niej zestawu.

Lodówka jest sprzętem znajdującym się w większości naszych domów. Dodatkowo zostanie oznakowana naklejką z logo akcji - dzięki czemu zespoły ratownictwa medycznego nie będą miały problemu z lokalizacją informacji umieszczonych przez Państwa w „KOPERCIE ŻYCIA”.
Pracownicy  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz osoby realizujące usługi opiekuńcze pomogą Państwu w wypełnieniu ankiety.
Mamy nadzieję, że dzięki akcji zostanie podniesione Państwa poczucie bezpieczeństwa i jakość wykonywanych usług ratunkowych.

Życzymy wszystkim mieszkańcom Knurowa dużo zdrowia i aby „KNUROWSKA KOPERTA ŻYCIA” nie musiała być wykorzystywana.

Zestawy zawierające „KNUROWSKĄ KOPERTĘ ŻYCIA” można nieodpłatnie otrzymać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Ks. Koziełka 2 pokój nr 6

Godziny urzędowania:

Poniedziałek, wtorek, czwartek od godz.7.30  do godz. 15.30
Środa od godz. 7.30  do godz. 17.30
Piątek  od godz. 7.30  do godz. 13.30

Nr telefonu  32 335 50 18   335 50 09

...a także w filii w Szczygłowicach ul. Staszica  1 w w/w godzinach urzędowania.

do góry