• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Ostatnia sesja Rady Miasta VII kadencji

Ostatnia sesja Rady Miasta VII kadencji

17 Października 2018

Dzisiejsza sesja Rady Miasta Knurów zwołana została w trybie zwyczajnym, zgodnie z rocznym harmonogramem sesji.

W porządku sesji dominować będą uchwały dotyczące bieżących zmian i przesunięć w dochodach i wydatkach w budżecie miasta na rok 2018 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Przesunięcia te związane są przede wszystkim z bieżącą gospodarką finansową miasta.

Radni rozpatrzą również projekt uchwały dotyczący przystąpienia Gminy Knurów do Stowarzyszenia Przyjaciół „Hospicjum” w Gliwicach w charakterze Członka Wspierającego, w ślad za czym możliwa będzie rozbudowa działalności poprzez przebudowę istniejących budynków. Gmina planuje przekazać na tę szczytną inicjatywę 100 000 zł, zwłaszcza że z usług Hospicjum korzystają mieszkańcy Knurowa.

Kolejny istotny projekt dotyczy przekazania w formie darowizny samochodu specjalnego pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Knurów. Pojazd ten – Lublin – zwiększy możliwości zabezpieczenia przeciwpożarowego przez obdarowaną jednostkę.

Podczas sesji podejmowana będzie także uchwała poświęcona akceptacji projektów wzorów symboli Knurowa, będąca wynikiem wieloetapowego procesu konsultacji z Komisją Heraldyczną działającą przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Początek sesji odbędzie się o godzinie 15.00 w budynku Ratusza Miejskiego przy ul. Niepodległości 7.

Treść projektów uchwał znajduje się tutaj.

do góry