• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Pieniądze z Metropolitalnego Funduszu Solidarności (..)

Pieniądze z Metropolitalnego Funduszu Solidarności trafią do Knurowa

6 Marca 2018

Jedną z wymiernych korzyści, związanych z przynależnością Knurowa do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, jest możliwość ubiegania się o środki finansowe na wsparcie inwestycji z tzw. Metropolitalnego Funduszu Solidarności. Jest to nowy mechanizm pomocowy, uruchomiony na początku bieżącego roku z myślą o tych samorządach, które planują realizację zadań własnych o dużym znaczeniu dla rozwoju obszaru Związku Metropolitalnego. Udzielane wsparcie będzie miało na celu niwelowanie ewentualnych różnic w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego gmin oraz integrację i wsparcie w realizacji wspólnych przedsięwzięć.

Z szansy tej skorzystało nasze miasto, składając w styczniu br. wnioski o dofinansowanie modernizacji dwóch ulic: Ogana i Ziętka. Oba zadania planowane są do realizacji w 2018 roku i mają na celu poprawę stanu nawierzchni oraz parametrów jezdni, a co za tym idzie zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg i to zarówno zmotoryzowanych jak i pieszych. W przypadku ulicy Ziętka w grę wchodzi kompleksowa modernizacja ok. 350 metrowego odcinka od skrzyżowania z ul. Szpitalną do nowej nawierzchni kostkowej w rejonie parkingu strzeżonego. Poza wymianą nawierzchni jezdni, w planach jest budowa nowych chodników, miejsc parkingowych, oświetlenia ulicznego oraz modernizacja kanalizacji deszczowej. 

Podobny zakres prac dotyczyć będzie ulicy Ogana. Tu również zakładana jest wymiana nawierzchni, budowa nowych chodników, miejsc parkingowych i oświetlenia, wykonanie drenażu i kanalizacji deszczowej, a ponadto budowa nowej zatoki autobusowej w rejonie przystanku. W ramach inwestycji wykonane zosrtaną również podjazdy do przedszkola i szpitala oraz ścieżka rowerowa z zadaszonym stanowiskiem dla 10 rowerów.

Całkowita wartośc prac oszacowana została na ponad 4 miliony złotych, z czego miasto pozyskało 2 miliony w ramach Metropolitalnego Funduszu Solidarności.

To jeszcze nie koniec starań Gminy o dodatkowe pieniądze na inwestycje. ! marca złożone zostały kolejne wnioski o dofinansowanie remontu ulicy Piłsudczyków oraz Dywizjonu 303 (dawniej  Dywizji Kościuszkowskiej). Tym razem wnioskowana kwota opiewa na 1 milion 300 tysięcy złotych. Rozstrzygnięcie drugiego naboru powinno nastąpic do końca I kwartału br. 

 

Ulica Doktora Floriana Ogana

udostępnij
do góry