• język migowy
 • BIP
 • EU

Plany budżetowe na 2018 rok

23 Grudnia 2017

Na przedświątecznej sesji Rady Miasta Knurów przyjęty został budżet na przyszły rok. W porównaniu do roku bieżącego, zwiększono wysokość planowanych dochodów o 11 milionów złotych, dp poziomu 159 124 134 zł. Większe będą także wydatki, które sięgną 199 122 407 zł. Będzie to więc wzrost o 22 miliony złotych w stosunku do tegorocznego budżetu.

Podczas konstruowania uchwały budżetowej przyjęto jako priorytet przeznaczenie przychodów wyłącznie na cele inwestycyjne. Jak podkreślał tuż przed przyjęciem uchwały Prezydent Miasta Adam Rams, budżet po stronie wydatków na inwestycje zawiera rekordową kwotę 62 milionów złotych co oznacza, że co trzecia złotówka wydana zostanie na przedsięwzięcia inwestycyjne. Wśród nich, do najważniejszych można zaliczyć:

 1. budowę centrum przesiadkowego w Szczygłowicach, na które miasto pozyskało pieniądze unijne,
 2. sukcesywną modernizację dróg gminnych, w tym ulicy: Parkowej, Ogana, Łokietka, Mieszka, Dywizjonu 303 (dawna ulica Dywizji Kościuszkowskiej), Piłsudczyków. Oprócz nowej nawierzchni i chodników, większość tych ulic otrzyma nowe miejsca parkingowe, tam gdzie to możliwe, powstaną też ścieżki rowerowe, 
 3. zagospodarowanie placu za OSP Knurów (w rejonie skrzyżowania ul. Wilsona z ul. 1 Maja). Projektowane jest nie tylko wybudowane drogi manewrowej dla pojazdów Straży, ale także 41 ogólnodostępnych miejsc postojowych,
 4. realizację I etapu termomodernizacji budynków mieszkalnych na III Kolonii. Zabiegi termomodernizacyjne wraz z likwidacją źródeł niskiej emisji obejmą budynki przy ul. Dworcowej 9, 11, 15 oraz Mickiewicza 2 i 6. Zakres prac oraz końcowy efekt porównywalny będzie do ukończonego w roku bieżącym generalnego remontu budynku przy ul. Dworcowej 13. Warto zaznaczyć, że cały projekt termomodernizacji obejmuje łącznie 13 budynków. Na zadanie to Gmina ubiega się o dofinansowanie unijne,
 5. rewitaliizację budynku przy ul.Słoniny 25, gdzie powstanie 8 nowych lokali socjalnych, na które miasto pozyskało pieniądze unijne,
 6. modernizację biurowca przy ul. Szpitalnej 8, gdzie przewidziano m.in. generalny remont klatek schodowych i korytarzy,
 7. budowę tężni solankowej w rejonie oczka wodnego na osiedlu Wojska Polskiego II
 8. rozpoczęcie budowy hali sportowej przy Alei Lipowej,
 9. kontynuację modernizacji stadionu miejskiego przy ul.Dworcowej (budowa trybuny południowej),

Oprócz inwestycji, część środków budżetowych miasta przeznaczona jest na wydatki bieżące, które są niezbędne między innymi na utrzymanie standardu istniejącej bazy majątkowej (szkoły, obiekty sportowe, kulturalne, budynki mieszkalne, drogi itp.).

W budżecie znalazły się również środki w wysokości 3 764 000 zł na sfinansowanie zadań własnych gminy zleconych organizacjom pozarządowym lub innym jednostkom spoza sektora finansów publicznych w obszarach: pomocy społecznej, kultury, działalności sportowej, profilaktyki zdrowotnej, edukacji, prowadzenia świetlic środowiskowych, ochrony środowiska.
 
Omówienie budżetu miasta na 2018 rok dostępne jest tutaj.do góry