• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Gmina Knurów Samorządowym Liderem Edukacji 2017

Gmina Knurów Samorządowym Liderem Edukacji 2017

22 Grudnia 2017

9 grudnia br. w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące tegoroczną edycję Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw pod nazwą  „Samorządowy Lider Edukacji”. W tym roku Certyfikat oraz Nagrę nadzwyczajną ,,Primus" przyznano Gminie Knurów. W uroczystości wzięli udział Zastępca Prezydenta Piotr Surówka oraz Dyrektor Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie Anna Misiura.

Certyfikaty „Samorządowy Lider Edukacji” trafiły do gmin, powiatów i Samorządów wojewódzkich, które – w opinii ekspertów - wyróżniają się osiągnięciami w dziedzinie rozwoju oświaty, propagowaniu wysokich standardów edukacyjnych i budowaniu podstaw gospodarki wiedzy na poziomie lokalnym i ponadlokalnym.

Ideą Programu jest identyfikowanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego podejmujących wartościowe inicjatywy w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, a także podnoszenie jakości działań samorządów w sferze polityki edukacyjnej. Program "Samorządowy Lider Edukacji" ma charakter akredytacji środowiskowej. Komisja ekspertów dokonuje oceny działań samorządów w sferze zarządzania oświatą. Samorządy, które spełnią określone regulaminem Programu kryteria i uzyskają pozytywną recenzję ekspertów, otrzymują certyfikat i tytuł "Samorządowego Lidera Edukacji".

 

Procedura przyznawania certyfikatów w ramach programu „Samorządowy Lider Edukacji” przebiega dwuetapowo.

  1.  Etapem pierwszym jest audyt formalny, w którym eksperci badają formalno-prawne aspekty działalności samorządów oraz poprawność i jakość aplikacji akredytacyjnej.
  2. Kluczowym etapem certyfikacji jest etap drugi, czyli audyt merytoryczny. W jego trakcie naukowcy  analizują i oceniają działania i osiągnięcia samorządów oraz przyznają poszczególnym gminom, powiatom i województwom biorącym udział w projekcie punkty rankingowe.

 

  

    Z-ca Prezydenta Piotr Surówka oraz Dyrektor MCE Anna Misiura  odbierają certyfikat

 

 

do góry