• język migowy
  • BIP
  • EU

Po informację do Ratusza

8 Sierpnia 2018

Budżet Obywatelski to szczególny sposób decydowania o części wydatków publicznych. Polega on na tym, że z budżetu miasta wydzielona zostaje część pieniędzy, o której decydują bezpośrednio mieszkańcy. Mogą oni samodzielnie zgłaszać, a następnie wybierać w drodze głosowania najlepsze projekty, które miasto zrealizuje w następnym roku.

W ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Knurów, zarezerwowano  809 tysięcy złotych, z przeznaczeniem na przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym, remontowym lub kulturalno-społecznym. Uprawnionymi do składania wniosków projektowych byli mieszkańcy Knurowa, którzy w terminie do 11 maja br. zebrali minimum 25 głosów poparcia oraz przedłożyli wniosek projektowy z krótkim opisem działania, uzasadnieniem potrzeby realizacji oraz wstępnym kosztorysem.

Po wstępnej analizie w Urzędzie Miasta, nadesłane propozycje trafiły do Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego, powołanej przez Radę Miasta Knurów. Komisja ta pracowała w miesiącu lipcu br. nad poszczególnymi wnioskami, weryfikując kwestie formalne i merytoryczne, celem podjęcia ostatecznej decyzji o dopuszczeniu lub odrzuceniu zgłoszonych projektów pod głosowanie mieszkańców.

Spośród 20 wniosków, zgłoszonych przez mieszkanców w ramach poszczególnych rejonów, do kolejnej fazy przeszło 17 propozycji.

Zgodnie z harmonogramem  działań, w miesiącu sierpniu przeprowadzone zostanie spotkanie informacyjne, podczas którego będzie możnai zapoznać się z założeniami poszczególnych projektów, a także  uzyskać szczegółowe informacje na temat zasad głosowania. Spotkanie odbędzie się w dniu 16 sierpnia 2018r. o godz. 13.00 w sali sesyjnej Ratusza Miejskiego przy ul.Niepodległości 7 w Knurowie

Szczegółowe informacje o Budżecie Obywatelskim Miasta Knurów - edycja 2019 znajdują się na portalu internetowym.   

do góry