• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Po wynajem mieszkania od Gminy do połowy września

Po wynajem mieszkania od Gminy do połowy września

28 Sierpnia 2019

Urząd Miasta Knurów  przypomina o upływie terminu składania wniosków przez osoby ubiegające się o umieszczenie w wykazach wynajmu lokali mieszkalnych na rok 2020.

Osoby ubiegające się o umieszczenie w wykazach wynajmu lokali mieszkalnych na rok 2020 są zobowiązane do złożenia przed dniem 15.09.2019r. w Referacie Lokalowym Wydziału Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych  przy ulicy Niepodległości 7 pok. nr 9 wniosku o wynajem mieszkania.

Wniosek musi spełniać kryteria określone w Uchwale Nr LVI/718/2006 Rady Miasta Knurów z dnia 19.10.2006r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Knurów (tj. Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 6532 z 12.11.2013r. z póź. zmianami).

Szczególowych informacji udziela referat Lokalowy knurowskiego magistratu pod numerem telefonu 32 339 22 31.

do góry