• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Rada Miasta Knurów obradowała na sesji nadzwyczajnej

Rada Miasta Knurów obradowała na sesji nadzwyczajnej

27 Sierpnia 2019

Wczorajsza sesja Rady Miasta Knurów zwołana została w trybie nadzwyczajnym tj. poza ogólnym, rocznym harmonogramem sesji.

Radni rozpatrzyli projekty 12 uchwał, związanych z bieżącą gospodarką finansową miasta, w tym zmian w wysokości dochodów i wydatków miasta oraz zadań inwestycyjnych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Wprowadzone zmiany w większości przypadków były spowodowane koniecznością dopasowania limitu wydatków do cen świadczenia usług lub wykonywania robót budowlanych przez podmioty zewnętrzne. W pozostałych przypadkach, chodziło o wprowadzenie nowych zadań projektowych planowanych do realizacji w najbliższym okresie. Wśród nich uwagę zwraca przede wszystkim uchwała dotycząca wyrażenia zgody na udzielenie Powiatowi Gliwickiemu pomocy finansowej na przebudowę zatoki autobusowej w rejonie Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Wilsona do parametrów autobusów niskopodłogowych. Podjęcie uchwały umożliwi zawarcie z Powiatem stosownej umoiwy na współfinansowanie kosztów inwestycji, przy czym po stronie Gminy będzie to kwota nie wyższa niż 55 tysięcy złotych.

Radni podjęli też uchwałę na podstawie której określono harmonogram i limit wydatków na przebudowę Alei Lipowej. W związku ze zbliżającym się terminem oddania do użytku nowej hali sportowej przy kompleksie boisk sportowych, ulica ta przejdzie kompleksowy remont na całym odcinku od ronda z ulicą Ułanów do stacji BP celem dostosowania infrastruktury drogowej no nowych standardów. W ramach prac wykonana zostanie nowa nawierchnia betonowo-asfaltowa, ciągi pieszo-rowerowe, nowe oświetlenie oraz kanalizacja deszczowa. W projekcie przewidziano też powstanie 150 miejsc postojowych (część na bazie istniejących), co powinno rozwiązać kwestię parkowania samochodów w tym rejonie. Jeżeli warunki atmosferyczne pozwolą oraz uda się wyłonić w przetargu wykonawcę, pierwsze roboty ziemne ruszą jeszcze w tym roku. Planowany termin zakończenia inwestycji to 2021 rok.

 

 

udostępnij
do góry