• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Pomoc publiczna dla przedsiębiorców

Pomoc publiczna dla przedsiębiorców

17 Sierpnia 2018

Zwołana w trybie nadzwyczajnym sesja Rady Miasta Knurów miała na celu przyjęcie 12 projektów uchwał, związanych przede wszystkim z bieżącą gospodarką finansową miasta oraz planowanymi zadaniami inwestycjyjnymi. Przyjęcie proponowanych rozwiązań juz w sierpniu, czyli o jeden miesiąc szybciej, niż gdyby nastąpiłoby to na sesji zwyczajnej, planowanej na dzień 19 września br., pozwoli przyspieszyć, bądź zmodyfikować działania Gminy Knurów.

Wśród przyjętych przez knurowskich radnych uchwał, należy zwrócić uwagę przede wszystkim na nowelizację zasad przyznawania tzw. regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Knurowa. Mowa tu o zwolnieniach z podatku od budowli i nowych budynków dla tych podmiotów gospodarczych, które zdecydują się prowadzić działalność gospodarczą na terenach objętych granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Szpitalnej.

Wydłużenie okresu zwolnien podatkowych z 5 do 7 lat, a na tym polegała proponowana zmiana, ma zbiilansować inwestorom koszty związane opłatą z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, jaką będą musieli uiścić na rzecz Skarbu Państwa po zakupie działek. Po wybudowaniu przez miasto drogi dojazdowej do Strefy, jest to więc kolejna zachęta inwestycyjna dla przedsiębiorców.

 

   

 

do góry