• język migowy
  • BIP
  • EU

Przebudowa budynku MOPS

20 Lutego 2017

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie informuje, że budynek przy ul. Ks. Koziełka 2 w całości był siedzibą Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Knurowie w lipcu 2004 r. część budynku decyzją Prezydenta Miasta Knurów została przekazana w trwały zarząd dla MOPS celem prowadzenia działalności statutowej (pozostała część została oddana do dyspozycji Miejskiego Gimnazjum Nr 1 w Knurowie). W grudniu 2015 r. decyzją Prezydenta Miasta Knurów część budynku będąca w dyspozycji Miejskiego Gimnazjum Nr 2 w Knurowie została przekazana w trwały zarząd dla MOPS w roku 2016 r. zaktualizowano projekt budowlany oraz uzyskano niezbędne pozwolenia.

Przetarg MOPS ogłosił w miesiącu grudniu 2016 roku, rozstrzygniecie nastąpiło w styczniu 2017 roku a firma A.S. z Gliwic 6 lutego podjęła prace budowlane.

W remontowanej części budynku MOPS przy ul. Koziełka 2 będzie znajdowała się:

  • Kasa;
  • Fundusz Alimentacyjny i Stypendia Szkolne;
  • Świadczenia wychowawcze;
  • Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin;
  • Sala wielofunkcyjna ( była Stołówka);
  • Sala obsługi interesantów

 Przebudowa części budynku MOPS Knurów w znaczącym stopniu poprawi standard obsługi mieszkańców Knurowa i warunki pracy.

Zredagowano w MOPS Knurów

Prowadzone prace remontowe w budynku MOPS przy ul. Koziełka 2
fot. MOPS

Prowadzone prace remontowe w budynku MOPS przy ul. Koziełka 2
fot. MOPS

do góry