• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Wyniki ankiety dot. budowy centrum przesiadkowego

Wyniki ankiety dot. budowy centrum przesiadkowego

22 Lutego 2017

Przeszło tydzień temu zakończyła się, trwająca 6 dni, elektroniczna ankieta dotycząca projektu budowy centrum przesiadkowego w Knurowie- Szczygłowicach przy ul. Książenickiej, która będzie przedmiotem projektu pn. Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Etap I- budowa lokalnego centrum przesiadkowego w Knurowie- Szczygłowicach, w ramach Poddziałania 4.5.1  Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie- ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Ogółem w konsultacjach wzięło udział 225 respondentów, z czego zdecydowana większość z nich (92%) wypowiedziała się pozytywnie i za zasadną uznała budowę takiego miejsca w Knurowie.

Poniżej przedstawiono raport z przeprowadzonych konsultacji.

Wizualizacja centrum przesiadkowego

udostępnij
do góry