• język migowy
 • BIP
 • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Przekaż 1% podatku z PIT na organizacje pozarządowe z (..)

Przekaż 1% podatku z PIT na organizacje pozarządowe z Knurowa

28 Stycznia 2022

Jak co roku, podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mają możliwość przekazania 1%  ze swojego podatku w ramach deklaracji rocznej PIT na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego.

Podatnik samodzielnie wybiera, na czyją konkretnie rzecz przekazana zostanie kwota pochodząca z jego zeznania rocznego. Co ważne przekazując 1% z własnego PIT, podatnik nie traci ani złotówki - rozdysponowuje on jedynie kwotę, którą i tak musiałby przekazać na rzecz Skarbu Państwa. Do podatnika należy tez decyzja czy będzie to cały 1%, czy też tylko część tej kwoty. Jeśli przekazuje tylko część tej kwoty - wpisuje po prostu kwotę mniejszą niż 1%. Jeżeli przekazuje kwotę 1% to w deklaracji należy wpisywać faktyczną kwotę w złotówkach.

Sama deklaracja podatkowa zawiera dwa pola, które są niezbędne by przekazać 1% rocznego podatku. W pola te wpisać należy:

 • numer KRS organizacji
 • przekazywaną kwotę, która nie może przekroczyć 1%

Podatnik, za którego deklarację wypełnia i składa pracodawca lub organ rentowy, nie rozliczy 1% podatku. Ma on taką możliwość, jeśli przesłaną mu przez pracodawcę deklarację potraktuje wyłącznie jako informację o zaliczkach za dany rok i sam złoży zeznanie podatkowe jeszcze raz we wskazanym terminie

Aby przekazać 1% podatku wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego należy skorzystać albo z:

 • rządowego portalu podatkowego podatki.gov.pl logując się i akceptując (wysyłając) przygotowaną dla podatnika wersję deklaracji PIT-36 lub PIT-37 dostępnej w usłudze Twój e-PIT
 • poprzez dostępne w sieci internetowej interaktywne formularze do wypełniania i składania zeznań rocznych PIT
 • poprzez dedykowany dla Gminy Knurów interaktywny formularz pod nazwą "Przekaż 1% w Knurowie - wspieraj lokalnie" opracowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych z Wrocławia przy współpracy z Urzędem Miasta Knurów (ikonka graficzna formularza dostępna na dole artykułu)

Wykaz organizacji, które są uprawnione do otrzymania 1% podatku jeszcze niedawno zamieszany był na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Aktualnie jednak, zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sprawozdania organizacji pożytku publicznego oraz aktualny wykaz tych organizacji zamieszczane są na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Dla ułatwienia, poniżej podajemy listę organizacji w Knurowie, którym można przekazać 1% podatku. Są to zarówno bezpośrednio organizacje pożytku publicznego (OPP) z Knurowa, jak równiez knurowskie organizacje pozarządowe, współpracujące z innymi OPP:

 • Fundacja Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Promyczek
  KRS: 0000378132
 • Knurowskie Stowarzyszenie Diabetyków
  KRS: 0000141003
 • Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Szczygłowice
  KRS: 0000001095
 • Stowarzyszenie Fight Club Knurów
  KRS: 0000403704
 • Stowarzyszenie Miejskie Towarzystwo Sportowe Knurów
  KRS: 0000719109
 • Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
  KRS: 0000153196
 • Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Knurowie
  KRS 0000225587
  należy wpisać cel szczegółowy: PCK Knurów
 • 1 Knurowska Drużyna Harcerska im. Ks. Alojzego Koziełka
  KRS 0000273051
  należy wpisać cel szczegółowy: Hufiec Ziemi Gliwickiej 1 Knurowska Drużyna Harcerska
 • Akademia Piłki Nożnej w Knurowie
  KRS: 0000270261 (za pośrednictwem Fundacji Studenckiej ,,Młodzi-Młodym")
 • MKS Concordia Knurów
  KRS: 0000457030
  należy wpisać cel szczegółowy: MKS Concordia Knurów (523)
 • Ochotnicza Straż Pożarna Knurów
  KRS  0000226099
 • Ochotnicza Straż Pożarna Szczygłowice
  KRS 0000116212
  należy wpisać cel szczegółowy: 1% Ochotnicza Straż Pożarna Szczygłowice w Knurowie

 baner graficzny zachęcający do przekazania 1 procenta podatku przekierowujący na stronę iwop.pl

Podobne wiadomości:

do góry