• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Przetarg na budowę centrum przesiadkowego FOCH

Przetarg na budowę centrum przesiadkowego FOCH

15 Lutego 2019

Realizowana przez Gminę Knurów koncepcja przebudowy i modernizacji infrastruktury pasażerskiej w ramach pozyskanych środków unijnych wkracza w kolejną fazę. Do budowanego aktualnie centrum przesiadkowego W Szczygłowicach dołączy w tym roku centrum przesiadkowe w rejonie przystanku FOCH przy ul.Szpitalnej.

Warunkiem rozpoczęcia prac remontowych jest przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzgodnienie warunków obsługi pasażerów z Zarządem Transportu Metropolitalnego, który od bieżącego roku przejął dotychczasowe kompetencje KZK GOP.

Następnym etapem jest wyłonienie wykonawcy robót budowalnych, dlatego też Urząd Miasta Knurów ogłosił przetarg, przedmiotem którego jest przebudowa istniejącego placu autobusowego wraz z parkingiem, termomodernizacja budynku poczekalni wraz z jej remontem, wykonanie zatoki autobusowej przy ul. Szpitalnej wraz z budową drogi rowerowej oraz przebudowa chodników połączona z modernizacją oświetlenia.

Procedura zamówienia publicznego ma  formę przetargu nieograniczonego, a zatem nalezy pamiętać, ażeby zapoznać się z warunkami przetargowymi oraz pamiętać o terminiie złożenia oferty prztargowej do dnia 28 lutego 2019 roku do godziny 10.00 rano w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Knurów przy ul.dr F.Ogana 5 w Knurowie.

Realizacja inwestycji odbywać się będzie z udziałem środków unijnych w wysokości 3 502 000 zł w ramach projektu ,,Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Etap II – Budowa lokalnego centrum przesiadkowego w rejonie przystanku FOCH w Knurowie" 


Wizualizacja centrum przesiadkowego FOCH przy ul. Szpitalnej proj. Arch+ Marek Powiecka

 


do góry