• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Radni obradowali na sesji nadzwyczajnej

Radni obradowali na sesji nadzwyczajnej

13 Lipca 2018

W środę 11 lipca br. zwołana została sesja Rady Miasta Knurów w trybie nadzwyczajnym tj. poza ogólnym, rocznym harmonogramem sesji.

Radni rozpatrzyli projekty 11 uchwał, związanych przede wszystkim z bieżącą gospodarką finansową miasta. Wśród nich, uwagę zwraca projekt dotyczący przeznaczenia dodatkowych środków finansowych na remont i wyposażenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. 1 Maja w związku przystąpieniem Gminy Knurów do ogólnopolskiego Programu Wieloletniego „SENIOR+”. Pieniądze wykorzystane zostaną m.in. na montaż windy oraz adaptację pomieszczeń ośrodka.

Rada zajęła się także projektem uchwały w sprawie wprowadzenia dotacji celowej na dofinansowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie niepublicznych żłobków oraz klubów dziecięcych. Powyższe rozwiązanie ma na celu wsparcie prywatnych podmiotów w tworzeniu nowych miejsc dla najmłodszych w naszym mieście.

Radni przyjęli także regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków opracowany przez PWiK Sp. z o.o. w Knurowie. Zgodnie z przepisami prawa, każde przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane do przekazania radzie gminy projektu regulaminu do zaopiniowania.

Treść projektów uchwał znajduje się tutaj.

udostępnij
do góry