• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Remont ulicy ks. Koziełka wkracza w decydującą fazę

Remont ulicy ks. Koziełka wkracza w decydującą fazę

7 Października 2014

Wśród inwestycji, które na przestrzeni ostatnich kilku lat realizowane były w naszym mieście, do największych i zarazem najistotniejszych należało uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Starego Knurowa. To kluczowe zadanie, które pozwala dostosować się do unijnej dyrektywy w zakresie ochrony środowiska, a jednocześnie otwiera gminie możliwości do dalszych działań w tej części miasta.

Jednym z takich zamierzeń,  które można było rozpocząć w ślad za pracami przy budowie kanalizacji, była modernizacja ulicy ks. Koziełka. Zadanie podzielone zostało na dwa etapy.

Pierwszy, który dotyczy odcinka od skrzyżowania z ul. Dworcową do rejonu budynku nr 99, poprzedziły prace projektowe, zakończone w lipcu 2013r. We wrześniu ub.r. skompletowano całą dokumentację, w tym uzyskano pozwolenie na budowę, co umożliwiło przystapienie do fazy realizacyjnej. Nowa nawierzchnia, chodniki i oświetlenie powinny przywrócić tej jednej z najstarszych ulic w mieście dawny blask. Przebudowa odbywa się przy finansowym wsparciu Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych -  Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, w ramach którego gmina pozyskała dotację w wysokości 1,3 mln zł (całkowity koszt robót wynosi 2,8 mln zł).

Aktualnie prace remontowe wkroczyły w decydującą fazę. Wykonana została nowa nawierzchnia jezdni oraz ciągi piesze na odcinku od posesji nr. 99 do skrzyżowania z ul. Klasztorną. Do zamontowania zostały jeszcze oprawy świetlne na nowych słupach latarni. Ekipy budowlane i ciężki sprzęt pracują teraz na ostatnim odcinku tj. do skrzyżowania z ulicą Dworcową. Wymieniana bądź budowana jest kanalizacja deszczowa, modernizowana jest sieć podziemnego uzbrojenia (energia elektryczna, gaz), w większości wykonano już ciągi piesze z podjazdami po tej stronie, przy której znajdują się posesje o nieparzystych numerach.

Miasto już jednak teraz przygotowuje się do kontynuacji zadania w przyszłym roku. Konkretnie chodzi o drugi etap, polegający na przebudowie pozostałej części ulicy tj. od budynku nr. 99 do skrzyżowania z u.Jęczmienną, włącznie z przebudową tegoż skrzyżowania. Jest już dokumentacja projektowa, decyzja pozwolenia na budowę także, a w 2015 roku ogłoszony zostanie przetarg na wykonawcę robót.

Ponieważ jednak koszt robót wg. kosztorysu inwestorskiego wynieść może nawet do 4,7 mln zł, gmina poszukuje zewnętrznych źródeł dofinansowania. W tym celu, z końcem września br. przygotowany został wniosek do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, w którym Knurów ubiega się o kwotę 2,2 mln zł dotacji. Rozstrzygnięcie konkursu powinno nastąpić pod koniec tego kwartału.

 

  Trwają prace na ostatnim odcinku do skrzyżowania z ul.Dworcową

  

        Wykonano już nowy chodni z kostki betonowej

 

         Ukończony odcinek od ul.Klasztornej do posesji nr. 99

 

    W kolejce czeka pozostała część ul.ks.Koziełka w kierunku do skrzyżowania z ul.Jęczmienną

  

do góry