• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Rewitalizacja budynku przy ul. Dworcowej 33 zakończona

Rewitalizacja budynku przy ul. Dworcowej 33 zakończona

28 Lutego 2020

Objęty ochroną konserwatorską zabytkowy budynek przy ul.Dworcowej 33 powstał w 1910 roku jako jeden z obiektów mieszkalnych kolonii robotniczo-urzędniczej dla nowo wybudowanej kopalni węgla kamiennego w Knurowie. Budynek wraz z sąsiednią zabudową nawiązywał do koncepcji architektonicznej tzw. miasta-ogrodu z przełomu XIX i XX w. i pełnił funkcję mieszkalną nieprzerwanie do 2015 roku.

W związku z postępującą degradacją techniczną, spowodowaną wiekiem budynku, Urząd Miasta w Knurowie podjął decyzję o przeprowadzeniu kompleksowej modernizacji i rewitalizacji budynku w ramach projektu pod nazwą: ,,Modernizacja infrastruktury społecznej III Kolonii - odtworzenie infrastruktury służącej społeczeństwu”. Inwestycja wpisana została do Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Knurów na lata 2016-2023 i otrzymała dofinansowanie unijne w wysokości 1 535 720 zł.

Przebudowa bydynku rozpoczęła się w 2019 roku i objęła osuszenie fundamentów i murów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont dachu, wykonanie instalacji wewnętrznych (wentylacja, centralne ogrzewanie, gaz, woda, eneregia elektryczna, kanalizacja sanitarna).W ramach remontu przeprowadzono niezbędne roboty wewnętrzne i rozbiórkowe, m.in.: likwidację piwnic, prace murarskie, odtworzenie podłóg, posadzek, schodów,  ścian i sufitów. Konieczne była także rozbiórka starego i budowa nowego budynku gospodarczego, wykonanie nawierzchni utwardzonej oraz małej architektury i zieleni wokół budynku. Budynek wyposażony został także w szyb windy z myślą o osobach niepełnosprawnych.

Zgodnie z planami Gminy, w wyremontowanym budynku powstanie Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych – nowej placówki MOPS Knurów. W obiekcie tym docelowo oferowane będą różne formy wsparcia rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w postaci zajęć terapeutycznych, poradnictwa i doradztwa, czy też rehabilitacji.


Inwestycja zrealizowana została przez Gminę Knurów przy wsparciu środkami unijnymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i służyć będzie aktywizacji społecznej mieszkańców Knurowa z terenów objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji.

 

Eelewacja frontowa przed modernizacją, foy. "Przegląd Lokalny"

 

Elewacja północna przed modernizacją, foy. "Przegląd Lokalny"

 

Elewacja wschodnia przed modernizacją, foy. "Przegląd Lokalny"

 

Prace remontowe na zewnątrz

 

Budynek gospodarczy przed modernizacją, foy. "Przegląd Lokalny"

 

Remont bydynku, od środka

 

Elewacja frontowa po modernizacji, fot. UM Knurów

 

Elewacja północna po modernizacji, w tle szyb windy, fot. UM Knurów

 

Elewacja wschodnia po modernizacji, fot. UM Knurów

do góry