• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Roboty publiczne pomocne w działaniach samorządu

Roboty publiczne pomocne w działaniach samorządu

16 Kwietnia 2010
Roboty publiczne pomocne w działaniach samorządu

Sposobów na walkę z kryzysem i bezrobociem jest wiele, a jednym z nich są roboty publiczne. Tylko w tym roku Gmina Knurów pozyska przeszło 237 tys. zł na subsydiowane miejsca pracy.

W ostatnich latach rozwiązanie to jako narzędzie do aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych powraca do łask i pojawia się w pakietach stymulującyh rozwóg gospodarczy.

Bezrobotni będący w szczególnej (trudnej) sytuacji na rynku pracy do których zaliczamy osoby:

  • do 25 roku życia
  • długotrwale bezrobotne
  • powyżej 50 roku życia
  • bez kwalifikacji zawodowych, doświadczenia zawodowego lub wykształcenia średniego
  • niepełnosprawne
  • samotnie wychowujące dzieci
  • opuszczające zakłady karne


mają szansę na często pierwszy kontakt z pracodawcą bądź powrót na rynek pracy po długiej przerwie.

Dlatego też z inicjatywy Gminy Knurów, po akceptacji ze strony Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwicach, uruchomiono środki z Państwowego Funduszu Pracy na aktywizację bezrobotnych z terenu Knurowa.

Na dzień dzisiejszy zatrudniono juz 9 osób, a docelowo będzie ich 15.

Znajdą oni zatrudnienie w placówkach oświatowych (przedszkola i żłobek), w świetlicy środowiskowej im. E.Bojanowskiego i Caritasie, a także PCK przy pracach gospodarczych i jako obsługa administracyjna.

Okres zatrudnienia wynosić będzie 12 miesięcy (w cyklu 6+6), co pozwoli pozyskać ponad 237 tys zł w skali roku z budżetu państwa.

 


Organizatorem robót publicznych na obszarze Gminy jest Prezydent Miasta, a pracodawcą poszczególne jednostki i podmioty, na terenie których pracują te osoby.

udostępnij
do góry