• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Rozpoczął się remont Al. Lipowej

Rozpoczął się remont Al. Lipowej

10 Lipca 2020

Jak informowaliśmy w m-cu kwietniu bieżącego roku, Miasto pozyskało środki na inwestycję przebudowy Alei Lipowej w ramach rządowego programu  pn.  Fundusz Dróg Samorządowych w wysokości 2 205 725,87 zl oraz w ramach wsparcia udzielonego przez Górnośląsko- Zagłębiowskią Metropolię w kwocie 575 581 zł z Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji.

Łącznie więc do Knurowa wpłynie kwota 2 781 306,87 zł, co z pewnością ułatwiło decyzję na rozpoczęcie tej ważnej inwestycji dla mieszkańców osiedla Wojska Polskiego II oraz klientów i użytkowników kompleksu boisk sportowych i Hali Sportowej MOSiR.

W ramach zadania przewiduje się wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową, nowej kanalizacji deszczowej oraz wymianę ponad 50 latarni wzdłuż ulicy. Pracom towarzyszyć będzie budowa ścieżki rowerowej o długości 391 m wraz z modernizacją ciągu pieszego na odcinku 895 m.

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy zadania w ramach ogłoszonego przez Urząd Miasta przetargu na roboty budowlane, podpisano umowę z firmą MOSTOSTAL Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna z Gliwic.

Pierwsza łopata została wbita na placu budowy w miniony wtorek 7 lipca bieżącego roku, z założeniem zakończenia I etapu wykonania przebudowy obejmującego odcinek Al. Lipowej od skrzyżowania z ul. Ułanów do parkingu przy kościele p.w. Matki Bożej Częstochowskiej, do końca listopada 2020 roku. Termin realizacji całej inwestycji został przewidziany na drugi kwartał przyszłego roku.

W zawiązku z trwającymi pracami budowlanymi została zmieniona organizacja ruchu drogowego, która głównie powinna zainteresować wszystkich tych, którzy chcą się dostać m.in. do Hali Sportowej MOSiR, Miejskiego Centrum Edukacji, czy też kościoła p.w. Matki Bożej Częstochowskiej.

 

Informacja o objeździe od strony ul. Szpitalnej

Zakaz wjazdu od ronda przy ul. Ułanów

Remont drogi bezpośrednio przy Hali Sportowej MOSiR i Miejskim Centrum Edukacji

Parking przy kościele p.w. Matki Bożej Częstochowskich wyłączony z użytku

Rejon wjazdu na teren kościoła p.w. Matki Bożej Częstochowskich

udostępnij
do góry