• język migowy
  • BIP
  • EU

Skate Park nabiera kształtów

9 Lipca 2020

Przypomnijmy, że Gmina Knurów w bieżącym roku przystąpiła do zlecenia opracowania koncepcji oraz dokumentacji projektowej na potrzeby zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa Skate Parku w Knurowie”. Ażeby jednak skate park spełnił oczekiwania przyszłych jego użytkowników, Urząd Miasta postanowił zapytać się najbardziej zainteresowanych, co sądzą o koncepcji przygotowanej przez Biuro Projektowe. Dlatego też w terminie od dnia 21 kwietnia 2020 r. do dnia 4 maja 2020 r., udostępniono w internecie koncepcję zagospodarowania terenu, z prośbą o nadsyłanie uwag drogą mailową, na adres Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta. Zgłoszone opinie i uwagi, które dotyczyły przede wszystkim wyposażenia skate parku tj. Jumpbox i Roll-In zostały przekazane projektantowi.

W ich wyniku projektant uwzględnił oczekiwania przyszłych użytkowników Skateparku, poprzez rozszerzenie zadania o II Etap realizacji. Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe zadanie realizowane będzie jednak etapowo, a w pierwszym etapie planowanym na przyszły rok wykonany zostanie następujący zakres:

1. Dwupoziomowy bowl o głębokości 1,2 – 1,5 m,
2. Quarter Pipe oraz Bank ramp o kącie 45 stopni,
3. London Gap skośny,
4. Schody wraz z  poręczą skośną oraz grindboxem skośnym,
5. Bank Ramp,
6. Funbox w 2 konfiguracjach z grindboxem góra/dół, grindboxem prostym i poręczą prostą  oraz manual padem,
7. Poręcz prosta,
8. Bank ramp+ mini quarter.

 

W ramach II Etapu, skate park uzupełniony zostanie o:

9. Bank ramp 45 stopni (podwyższony),
10. Jumpbox,
11. Bump,
12. Quarter Pipe.

 

Lokalizację urządzeń wraz z podziałem zadania na etapy oznaczono na rys. nr 1, stanowiącym Załącznik Nr 1 


Wizualizacja z oznaczeniem urządzeń oraz podziału na etapy znajduje się w Załączniku Nr 2.

 

 

Pierwszy skate park powstał na skwerze przy ul. 1 Maja. Kolejny już w przyszłym roku.

do góry