• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Rozstrzygnięto konkurs na realizację zadań publicznych.

Rozstrzygnięto konkurs na realizację zadań publicznych.

21 Kwietnia 2011
Rozstrzygnięto konkurs na realizację zadań publicznych.

Ponad 72 tys. złotych trafi do stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego z terenu miasta oraz działających w Knurowie,  na realizację zadań z zakresu polityki społecznej.

W wyniku rozstrzygnięcia kolejnego w tym roku konkursu dla organizacji pozarządowych, tym razem na realizację zadań publicznych z dziedziny polityki społecznej, osiemnaście ofert zostało zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania w roku 2011.

Wszystkie te oferty przeszły weryfikację pod względem formalnym oraz zgodności z ogłoszeniem, po czym specjalna Komisja pod przewodnictwem Zastępcy Prezydenta Piotra Surówki, po dokonaniu wnikliwej oceny nadesłanych projektów przedstawiła listę beneficjentów wraz z propozycją kwot dofinansowania do akceptacji Prezydentowi Miasta.

Na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Knurów Nr 84/OR/11 z dnia 14.04.2011r. wybrano następujące projekty:

                                                                 

polityka społeczna:

Lp.

Nazwa i adres organizacji pozarządowej

Nazwa zadania publicznego

Kwota dotacji (zł)

1.

PTTK Gliwice -Koło „TRION” w Knurowie, Gliwice ul.Rynek 11

Impreza integracyjna”Blisko Siebie”.

3.000

2.

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  Knurów ul. Rybnicka 34

Promocja działalności artystycznej wśród osób niepełnosprawnych – projekt pt. „Terapia i teatr”

4.000

3.

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  Knurów ul. Rybnicka 34

Promocja zdrowia – rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych

7.000

4.

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  Knurów ul. Rybnicka 34

Rozwój aktywności rekreacyjnej osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

8.500

5.

Fundacja na Rzecz Rozwoju Miasta Knurowa Knurów ul. Dworcowa 38A

Komputer + osoba +45.

2.000

6.

Polski Związek Wędkarski
Koło Regionalne nr.28
Rybaczówka ul. Dworcowa

Wędkarstwo, nauka, aktywny wypoczynek, współzawodnictwo sportowe.

2.500

7.

Stowarzyszenie Miłośników Drobnego Inwentarza
Knurów ul. Wilsona 27

Organizacja wystawy drobnego inwentarza w Knurowie

1.000

8.

Towarzystwo Miłośników Knurowa  , Knurów ul. J. Sobieskiego 6   

Wykłady i warsztaty psychoedukacyjne dla mieszkańców Knurowa III edycja.

1.400

9.

Stowarzyszenie na Rzecz integracji Dzieci Europy Cum Amicis    Knurów ul. Dyw. Kościuszkowskiej 1d/5   

Europa dzieci -mamy prawo do....

1.000

10.

Towarzystwo Miłośników Knurowa   Knurów
ul. J. Sobieskiego 6

Promocja artystyczna działalności hoobystycznej.

500

 

11. Stowarzyszenie Orkiestra KWK Knurów ul.Niepodległości 3 V Knurowska Wiosna Muzyczna

2.000

12. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Zabrze ul. 3 Maja 91 Noc w Muzeum w Izbie Tradycji          z okazji Dni Knurowa.

2.000

 13. Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy Knurówul. Wilsona 10 Dostarczanie żywności potrzebującym mieszkańcom Knurowa w ramach programu PEAD 2011.

20.000

 14. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Katowice ul. Gliwicka1 Wycieczki i zwiedzanie kraju.

2.000

15. Knurowskie Stowarzyszenie Diabetyków    Knurów
ul. K. Wielkiego 6
Nie leczymy – zapobiegamy.

2.000

16. Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy Knurów
ul. Wilsona 10
Lepiej zapobiegać niż leczyć kampania edukacyjno - promocyjna dotycząca zdrowia mieszkańców Gminy Knurów

2.000

 17. Stowarzyszenie Cztery Pory Roku, Knurów ul. Niepodległości 1 Pomagaj tak, jak Knurowski Wolontariusz.

2.000

 18. Sowarzyszenie Pomocy Arka Noego Gliwice ul.Kościuszki 1c Bezpieczna Przystań

10.000

                                                                                                                                  Razem: 72 900,00 zł

 

do góry