• język migowy
 • BIP
 • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Rusza kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego Miasta Knurów

Rusza kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego Miasta Knurów

4 Maja 2022

Budżet Obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście, w perspektywie kolejnego roku budżetowego. W skrócie oznacza to, że:

 • mieszkańcy zgłaszają propozycje projektów do budżetu, które następnie są analizowane pod kątem możliwości realizacji; 
 • propozycje projektów, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod powszechne i bezpośrednie głosowanie;
 • w efekcie, najwyżej ocenione lub najczęściej wskazywane propozycje projektów przeznacza się do realizacji - wpisując je do budżetu.

Budżet Obywatelski Miasta Knurów na 2023 rok wynosi 993 tys. złotych (794 400,00 zł na realizacje projektów z kategorii zadań „twardych”; 198 600,00 zł na realizacje projektów z kategorii zadań „miękkich”).

W ramach Budżetu Obywatelskiego zgłaszane mogą być projekty, które przyczynią się do rozwoju miasta, w szczególności z zakresu:

 • budowy, modernizacji lub remontu elementu infrastruktury miejskiej;
 • działania mające na celu poprawę warunków życia i funkcjonowania mieszkańców;
 • wydarzenia o charakterze społecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym.

Formularz zgłoszeniowy projektu można pobrać TUTAJ, w siedzibie Urzędu Miasta Knurów (ul. dr. F. Ogana 5).

Kompletne wnioski należy składać w wersji papierowej w biurze podawczym Urzędu Miasta lub wysłać listem na adres Urzędu Miasta Knurów, ul. Dr. Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów z dopiskiem „Budżet Obywatelski”, w terminie określonym w Harmonogramie. W przypadku wysłania wniosku drogą listową, za datę złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Harmonogram prac nad Budżetem Obywatelskim

 1. Ogłoszenie przystąpienia do konsultacji społecznych z mieszkańcami Knurowa dotyczących Budżetu Obywatelskiego - Do 04.05.2022
 2. Akcja informacyjno - promocyjna dotycząca rozpoczęcia procedury Budżetu Obywatelskiego Miasta Knurów - Do 15.05.2022
 3. Zgłaszanie propozycji projektów do Budżetu Obywatelskiego - Od 16.05.2022 do 06.06.2022
 4. Weryfikacja formalno-prawna i merytoryczna zgłoszonych wniosków przez Zespół ds. budżetu obywatelskiego celem zatwierdzenia - Od 07.06.2022 do 15.07.2022
 5. Podanie do publicznej wiadomości listy projektów dopuszczonych do głosowania oraz listy projektów zaopiniowanych negatywnie wraz z uzasadnieniem - Do 22.07.2022
 6. Składanie odwołań od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania - Od 22.07.2022 do 29.07.2022
 7. Rozpatrywanie odwołań - Do 09.08.2022
 8. Podanie ostatecznej listy projektów poddanych pod głosowanie - Do 15.08.2022
 9. Akcja informacyjno - promocyjna zachęcająca do udziału w głosowaniu - Od 15.08.2022 do 28.08.2022
 10. Głosowanie mieszkańców na zatwierdzone projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego - Od 29.08.2022 do 11.09.2022
 11. Podanie do publicznej wiadomości wyników głosowania - Do 23.09.2022

Wszelkie szczegóły dotyczące Budżetu Obywatelskiego w Knurowie dostępne są na specjalnej stronie internetowej https://knurow.budzet-obywatelski.org/

Do rozpoczęcia zbierania projektów pozostało 11 dni! Zachęcamy do udziału!

Podobne wiadomości:

do góry