• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Ruszył pierwszy konkurs na dotacje dla organizacji (..)

Ruszył pierwszy konkurs na dotacje dla organizacji pozarządowych

20 Grudnia 2013

Ponad 373 tys. złotych przeznaczono w nowym budżecie miasta na dofinansowanie w drodze konkursu realizacji zadań publicznych w 2014 roku w zakresie organizacji imprez i szkoleń dla dzieci i młodzieży w sporcie, turystyce i rekreacji oraz wsparcia osób niepełnosprawnych jak i promocji zdrowia. Szczegółowe zadania, które będą realizowane zostały określone w Programie współpracy Gminy Knurów z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami pożytku publicznego na rok 2013 (Uchwała Nr XXV/389/2012 z dnia 21.11.2012r.) i obejmują:

  • szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie sportu, turystyki  i rekreacji (w szczególności: piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, koszykówka, pięściarstwo, sporty siłowe, tenis stołowy, rekreacja biegowa i rowerowa, pływanie, kickboxing, karate),
  • organizację imprez o zasięgu ponadgminnym  ( w szczególności imprezy sportowe),
  • organizację i prowadzenie spotkań wspierających dla osób uzależnionych i ich rodzin, 
  • prowadzenie szkoleń, rehabilitacji i grup wsparcia dla rodzin osób z niepełnosprawnością,                                               
  • prowadzenie świetlic dla dzieci i młodzieży,
  • prowadzenie konsultacji i szkoleń dla osób dotkniętych skutkami uzależnień.

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpocznie się od 2 stycznia 2014 r. a skończy nie później niż do 15 grudnia 2014 r.

Formularz ofertowy należy złożyć w  siedzibie Urzędu Miasta Knurów do dnia 10 stycznia 2014 r.

Zgodnie z warunkami konkursowymi, dofinansowanie do realizowanych zadań może maksymalnie wynieść 80% kwalifikowanych kosztów. Szczegółowe kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty, warunkach umowy, zasadach kontroli i oceny są zawarte w ogłoszeniu o konkursie. Treść ogłoszenia oraz formularz ofertowy dostępne są również w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Knurowie przy ulicy Ogana 5.

Szczegółowych informacji w w/w zakresie można uzyskać pod numerem telefonu: 32 339-22-52 (Inspektor Krystian Pluta).

 


    Ogłoszenie o konkursie ofert   

 

          
udostępnij
do góry