• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Ruszyła II edycja Budżetu Obywatelskiego

Ruszyła II edycja Budżetu Obywatelskiego

21 Kwietnia 2017

W ubiegłym roku wystartowała pierwsza edycja budżetu obywatelskiego, w ramach którego mieszkańcy Knurowa zgłaszali, a następnie wybierali przedsięwzięcia, które należy zrealizować w ich miejscu zamieszkania. Wybrane projekty dotyczyły budowy bądź modernizacji obiektów rekreacyjnych i sportowych, modernizacji skweru, budowy monitoringu i miejsc parkingowych, a także doposażenia pracowni robotycznej w MSP nr 2, czy też organizacji zajęć nordic walking.

Wszystkie te pomysły zostaną zrealizowane w roku bieżacym, natomiast już teraz ruszyła kolejna edycja na rok 2018.

     

Do rozdysponowania jest 809 tysięcy złotych.

          

Zgodnie z założeniami przyjętymi w Uchwale Rady Miasta Knurów dot. konsultacji społecznych nad budżetem obywatelskim, do zgłaszania projektów uprawnieni są knurowianie, którzy w momencie składania wniosku ukończyli 16 lat oraz uzyskali pisemne poparcie co najmniej 25 mieszkańców danego rejonu miasta, którego projekt dotyczy. Propozycje będą mogły dotyczyć przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym, remontowym lub kulturalno-społecznym, którego koszt nie może przekroczyć kwoty 161 800 złotych brutto, a realizacja powinna nastąpić w całości w 2018 roku.

Nadesłane propozycje poddane zostaną analizie merytorycznej przez specjalny Zespół ds. opiniowania projektów, powołany przez Prezydenta Miasta, po czym zaopiniowane projekty trafią do Komisji ds Budżetu Obywatelskiego powołanej przez Radę Miasta Knurów, celem podjęcia ostatecznej decyzji o dopuszczeniu lub odrzuceniu zgłoszonych projektów pod głosowanie mieszkańców.

Lista projektów dopuszczonych i odrzuconych podana zostanie do publicznej wiadomości najpóźniej do końca sierpnia br. , po czym nastąpi etap konsultacji społecznych.

Ostatnim etapem będzie głosowanie mieszkańców na zatwierdzone projekty,co zgodnie z przyjętym harmonogramem powinno nastapić w okresie od 13 do 23 września br. Dwa pierwsze projekty, które otrzymają najwięcej głosów w swoim rejonie, zostaną wprowadzone do przyszłorocznego budżetu miasta, celem zabezpieczenia środków na realizację.


Przyjmowanie zgłoszeń projektowych potrwa od 1 maja do 2 czerwca 2017 r.  

Zapraszamy do odwiedzenia nowego Portalu konsultacji społecznych Miasta Knurów, gdzie znajdą Państwo więcej informacji na temat tegoroczbych zasad udziału w II edycji Budżetu Obywatelskiego.

do góry