• język migowy
  • BIP
  • EU

Laur Knurowa przyznany

20 Kwietnia 2017

Zapadły już rozstrzygnięcia w tegorocznej edycji "Lauru Knurowa". Radni na sesji w dniu 19 kwietnia br. zadecydowali, iż to zaszczytne wyróżnienie w kategorii osób fizycznych otrzyma Adam Sobierajski - śpiewak operowy i społecznik, a w kategorii instytucje, podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne- Klub Sportowy ,,Spartan"  Knurów.

"Laur Knurowa" przyznawany jest corocznie za wybitne działania rozsławiające miasto lub za działalność mającą wpływ na podniesienie poziomu życia mieszkańców miasta w różnych dziedzinach (gospodarka, kultura, służba zdrowia, sport, itp.).

Kandydatów do tegorocznej nagrody „Laur Knurowa” można było zgłaszać w terminie do 31.03.2017 roku. Oba złożone wnioski po weryfikacji formalnej dopuszczono do II fazy, gdzie były przedmiotem tajnego głosowania radnych podczas sesji w dniu 19 kwietnia br. O wynikach głosowania zgodnie z regulaminem przyznawania Lauru Knurowa decydował fakt otrzymania bezwględnej większości głosów ,,za" ( tj. 50% + 1) spośród wszystkich oddanych głosów ważnych na danego kandydata.

 

Wręczenie "Lauru Knurowa" nastąpi jak co roku podczas uroczystej akademii z okazji obchodów Dni Knurowa w czerwcu br.

 

Zobacz opis tegorocznych laureatów:

Adam Sobierajski

Klub Sportowy ,,Spartan"

Pełna lista osób i instytucji dotychczas nagrodzonych Laurem Knurowa znajduje się tutaj

 

udostępnij
do góry