• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Ruszyła pierwsza transza wsparcia dla organizacji (..)

Ruszyła pierwsza transza wsparcia dla organizacji pozarządowych.

14 Lutego 2014

285 tys. złotych z budżetu miasta trafi w tym roku do klubów i stowarzyszeń na rozwój sportu, realizację imprez sportowych oraz upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki w naszym mieście.

W wyniku rozstrzygnięcia pierwszego konkursu dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz organizacji imprez sportowych o zasięgu  ponadgminnym, a także rozwoju sportu w gminie Knurów, dziewiętnaście ofert zostało zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania w roku 2014.

Wszystkie oferty były przedmiotem obrad Komisji konkursowej, która po weryfikacji pod względem formalnym oraz zgodności z ogłoszeniem, zarekomendowała Prezydentowi Miasta listę podmiotów wraz z propozycją kwot wsparcia.

Na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Knurów Nr 17/BWP/14 z dnia 23.01.2014r. wybrano następujące projekty związane z rozwojem sportu na terenie Gminy Knurów.

Lp.

Nazwa i adres organizacji pozarządowej

Nazwa dyscypliny sportowej

Kwota dotacji (zł)

1.

Bokserski Klub Sportowy „Concordia”, Knurów ul. Górnicza

Pięściarstwo

5.000

2.

KS,,Concordia”,Knurów
ul. Dworcowa 26

Piłka nożna

27.000

3.

Uczniowski Klub Sportowy „Eugen” Knurów ul. Jedności Narodowej 5

Sporty siłowe

7.000

4.

K.S. Spartan, Knurów
ul.Wilsona 16c/10

Kickboxing

6.000

 

Na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Knurów Nr 37/BWP/14 z dnia 12.02.2014r. wybrano następujące projekty w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz organizacji imprez sportowych o zasięgu  ponadgminnym:   

Lp.

Nazwa i adres organizacji pozarządowej

Nazwa dyscypliny sportowej

Kwota dotacji (zł)

1.

Klub Karate, Knurów
ul.Jedności Narodowej 2E/3

Karate Kyokushin

4.500

2.

Klub Biegacza „ Sokół”, Knurów ul. Wieczorka 1

Rekreacja biegowa

6.000

3.

Knurowskie Towarzystwo Koszykówki, Knurów ul. Jedności Narodowej 5

Koszykówka

6.500

4.

Akademia Piłki Nożnej, Knurów ul. B. Prusa 13

Piłka nożna

34.000

5.

TKKF „Szczygłowice”, Knurów Hala Sportowa Szczygłowice

Piłka siatkowa i nauka pływania

41.000

6.

Uczniowski Klub Sportowy „Eugen” Knurów ul. Jedności Narodowej 5

Sporty siłowe

18.500

7.

Bokserski Klub Sportowy „Concordia”, Knurów ul. Górnicza

Pięściarstwo

20.000

8.

KS,,Concordia”,Knurów
ul. Dworcowa 26

Piłka nożna

56.000

9.

Amatorski Klub Biegacza, Knurów
ul. Michalskiego 27

Rekreacja biegowa – impreza sportowa

9.000

10.

K.S. Spartan, Knurów
ul.Wilsona 16c/10

Kickboxing

14.500

11. Uczniowski Klub Sportowy „Eugen” Knurów ul. Jedności Narodowej 5 Sporty siłowe – impreza sportowa

5.000

12. Bokserski Klub Sportowy „Concordia”, Knurów ul. Górnicza Pięściarstwo– impreza sportowa

10.000

13. KS „Concordia”, Knurów ul. Dworcowa 26 Piłka nożna– impreza sportowa

2.000

14. S.S. Fight Club, Knurów ul.Szarych Szeregów 2d/6 Kickboxing

10.000

15. Uczniowski Klub Sportowy Cheerleaders Knurów ul. Ks.A. Koziełka 7  Taniec sportowy  3.000

 

Równocześnie przypominamy, że trwa Konkurs nr 2 na realizację zadań w sferze polityki społecznej.

Organizacje pozarządowe jeszcze do 26 lutego br. mogą składać wnioski o dotację. Sczegółowe informacje odnośnie zasad przyjmowania wniosków, a przede wszystkim kategorii działań dopuszczonych do konkursu znajdują się w Ogłoszeniu konkursowym.

do góry