• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Ruszyły prace nad projektem Słoneczna Gmina Knurów

Ruszyły prace nad projektem Słoneczna Gmina Knurów

16 Lutego 2018

Urząd Miejski w Knurowie przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie unijne dla projektu „Słoneczna Gmina Knurów - wsparcie mieszkańców w budowie indywidualnych systemów fotowoltaicznych”. W ramach trwającego konkursu ogłoszonego przez Śląski Urząd Marszałkowski w ramach Poddziałania 4.1.3 Odnawialne źródła energii RPO WSL na lata 2014-2020, do 26 marca br. można składac projekty mające na celu ograniczenie niskiej emisji poprzez m.in. zmniejszenie zużycia węgla i innych paliw stałych.

Jednym z instrumentów pomocowych, dostępnych w ramach ogłoszonego konkursu, jest wsparcie mieszkańców gminy - właścicieli budynków jednorodzinnych w budowie instalacji korzystających z odnawialnych źródeł energi (OZE). Wsparcie to może przybrać formułę programu grantowego, który w Knurowie polegać będzie na refundacji kosztów, poniesionych na zakup i instalację ogniw fotowoltaicznych. Zgodnie ze wstępnymi założeniami programu dotacyjnego, mieszkańcy będą mogli uzyskać od 4 do 20 tysięcy złotych, w zależności od mocy urządzenia, planowanego do montażu.  Instalacja fotowoltaiczna będzie miała za zadanie przede wszystkim zmniejszyć zużycie prądu w gospodarstwie domowym i w możliwie maksymalnym stopniu obniżyć rachunki za energię elektryczną.

W przypadku uzyskania dofinansowania przez Gminę, realizacja projektu rozpoczęłaby się w 2019 r., jednakże przed złożeniem wniosku, Gmina musi poznać faktyczną skalę potrzeb mieszkańców oraz oszacować wielkość i moc urządzeń. W tym celu zorganizowane zostanie specjalne spotkanie informacyjne dla mieszkańców Knurowa oraz uruchomiona zostanie procedura naboru ankiet, za pomocą których będzie można zgłosić akces do projektu. Nabór ankiet ruszy 21 lutego i potrwa do 12 marca br.

spotkanie informacyjne dla mieszkańców miasta POŚWIĘCONE ZAŁOŻENIOM PROJEKTU odbędzie się w czwartek 22 lutego o godz. 17.00 w Kinie Scena KULTURA przy ul. Niepodległości 26. podczas spotkania będzie można uzyskać szczegółowe informacje o warunkach udziału w projekcie, będzie także możliwość zadawania pytań oraz złożenia wstępnych deklaracji uczestnictwa.


do góry