• język migowy
  • BIP
  • EU

Sesja Rady Miasta Knurów

21 Września 2016

W dniu dzisiejszym tj. w środę 21 września br. radni spotkają się na pierwszej po wakacjach sesji Rady Miasta Knurów. Tradycyjnie, miejscem obrad będzie sala sesyjna knurowskiego Ratusza przy ul. Niepodległości 7. Początek sesji zaplanowany jest na godz.15.00.

Zgodnie z porządkiem obrad, oprócz stałych punktów takich jak interpelacje i odpowiedzi na interpelacje, czy też sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności pomiędzy sesjami, przewiduje się podjęcie 15 uchwał. Część z nich, przede wszystkim uchwały w sprawie zmian w tegorocznym budżecie miasta, mają charakter porządkowy i dotyczą przesunięć w zaplanowanych wydatkach w związku z bieżącymi sprawami dot. funkcjonowania Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych gminy.

Pozostałe odnoszą się do kwestii merytorycznych i dotyczą m.in. wprowadzenia zmian w Statucie Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie, który przekształcony zostanie w Miejskie Centrum Edukacji. Zmiana, nie tylko nazewnictwa, spowodowana jest koniecznością dostosowania rozwiązań organizacyjnych do nowych wymogów prawnych związanych z obsługą placówek oświatowych i dotyczy przede wszystkim nowego modelu prowadzenia spraw administracyno-księgowych. Radni będą także rozpatrywać projekt uchwały w sprawie zmian w gminnym programie udzielania dotacji na realizację działań proekologicznych przez osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe. Projektowane zmiany dotyczą m.in. podwyższenia do 2 000 zł górnego limitu kwoty, jaką można uzyskać w ramach dotacji. Do katalogu działań kwalifikowanych dopisano także możliwość podłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej (z równoczesną likwidacją nieekologicznego systemu grzewczego).

Kolejną uchwałą z obszaru oświatowego jest projekt dotyczący zabezpieczenia środków na przygotowanie dokumentacji koncepcyjno-aplikacyjnej dla zadania pn. ,,E-oświata. Rozwój e-usług w obszarze edukacji i oświaty Miasta Knurów." Jest to nowe przedsięwzięcie, które polegać będzie na rozbudowie i integracji systemów informatycznych, celem świadczenia usług cyfrowych przez jednostki oświatowe na rzecz mieszkańców. Zadanie zgłoszone zostanie do dofinansowania unujnego w ramach Programu ,,Cyfrowe śląskie".

W porządku obrad znalazła się także uchwała w sprawie przeznaczenia dochodu uzyskanego przez poszczególne placówki szkolne w łącznej  wysokości 48 tys. złotych na zakupy i doposażenie sal. W projekcie uchwały czytamy m.in. o zakupie mebli, sprzętu komputerowego, systemu sms-owego powiadamiania rodziców, oprogramowania do obsługi zasobów bibliotecznych, e-płatności, e-dzienników.

Pełny program sesji znajduje się tutaj.

udostępnij
do góry