• język migowy
  • BIP
  • EU

Sesja Rady Miasta

16 Listopada 2017

Zgodnie z harmonogramem pracy Rady Miasta Knurów na 2017 rok, w dniu wczorajszym 15 listopada br. odbyła się kolejna sesja, podczas której radni obradowali nad projektami uchwał. Sesja miała charakter zwyczajny, a więc w porządku obrad oprócz projektów samych uchwał znalazły się jeszcze punkty dotyczące interpelacji, odpowiedzi na interpelacje czy też sprawozdanie Prezydenta Miasta Knurów z działalności pomiędzy sesjami oraz sprawy różne.

W porządku sesji rozpatrzono 27 projektów, wśród nich dominowały uchwały dotyczące bieżących zmian i przesunięć w dochodach i wydatkach w budżecie miasta na rok 2017. Przesunięcia te związane są z bieżącą gospodarką finansową miasta. Z pośród wszystkich projektów, należy zwrócić uwagę na te poświęcone przekształceniu dotychczasowych 6-letnich Miejskich Szkół Podstawowych w 8-letnie, w ślad za zmianą rządową w systemie edukacji.

Radni również pozytywnie rozpatrzyli projekt uchwały dotyczącej przystąpienie Gminy Knurów do Programu „Ogólnopolska Karta Seniora” w Knurowie, uprawniająca mieszkańców naszego miasta mających min. 60 lat do korzystania z upustów oferowanych przez firmy, które są Partnerem programu.

Dodatkowo na wczorajszą sesję przybył poseł Paweł Kobyliński, który omówił problem miasta powiatowego Gliwic, korzystającego z ujęcia wody o nr 330 z Tarnowskich Gór, które stanowi zagrożenie ze względu na odpady po Zakładach Chemicznych.

Sesja tradycyjnie odbyła się w budynku Ratusza Miejskiego przy ul. Niepodległości 7 o godz. 15.00.

Projekty wszystkich uchwał znajdują się tutaj.

do góry