• język migowy
  • BIP
  • EU

Sesja Rady Miasta

26 Lutego 2019

Zgodnie z hamonogramem pracy Rady Miasta Knurów na 2019 rok, w środę 27 lutego br. odbędzie się sesja, podczas której radni obradować będą nad projektami uchwał. Sesja będzie miała charakter zwyczajny, a więc w porządku obrad oprócz projektów samych uchwał znajdą się jeszcze punkty dotyczące sprawozdania Prezydenta Miasta Knurów z działalności pomiędzy sesjami oraz ogłoszenia i informacje.

Wśród przygotowanych na jutrzejszą sesję uchwał, uwagę zwraca projekt w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla Gminy Knurów na lata 2019-2023 z perspektywą do roku 2025. Dokument ten definiuje cele i zadania w zakresie ochrony środowiska, określa nakłady finansowe na realizację poszczególnych zadań, wśród których znajdują się nie tylko inwestycje infrastrukturalne, ale i działania edukacyjne oraz społeczne.

W trakcie sesji radni rozpatrzą również kilka uchwał budżetowych dotyczących planowanych inwestycji w rejonie III Kolonii. W roku bieżącym rozpocznie się realizacja I etapu modernizacji oświetlenia ulicznego, która obejmie ulicę Mickiewicza oraz Karola Miarki wraz odgałęzieniami bocznymi. Zwiększenie środków w budżecie miasta o 200 tysięcy złotych pozwoli także na ponowne ogłoszenie przetargu na przebudowę skweru miejskiego w rejonie ul. Kopernika, Poniatowskiego i Mickiewicza w celu dostosowania budżetu zadania do aktualnie kształtujących się kosztów robót na rynku budowlanym.

W porządku sesji znajdą się też uchwały dotyczące udzielenia Powiatowi Gliwickiemu wsparcia finansowego na wspólną realizację zadań na drogach powiatowych przebiegających przez Knurów. 80 tysięcy złotych przeznaczone zostanie na budowę bezpiecznego przejścia dla pieszych przy ul.Wilsona (w rejonie przystanków na żądanie, gdzie w ubiegłym roku doszło do potrącenia dziecka) oraz dostosowanie zatok autobusowych przy Alei Piastów i ul.Wilsona do obsługi autobusów niskopodłogowych.

Wśród pozostałych projektów uchwał przygotowywanych na jutrzejszą sesję, należy wymienić projekt odnoszący się do planów połączenia Miejskiego Przedszkola nr 3 i Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 4 w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr.2. Sam zabieg będzie miał charakter organizacyjny, zmierzający do podniesienia poziomu edukacji i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych i nie skutkuje przekształceniem placówek ani nie narusza odrębności rad pedagogicznych, rad rodziców, czy też samorządu uczniowskiego.

Radni rozpatrzą też projekty uchwał w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019 - 2022 oraz Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.

Sesja tradycyjnie odbędzie się w budynku Ratusza Miejskiego przy ul. Niepodległości 7 . Początek sesji o godzinie 11.00. 

Projekty wszystkich uchwał znajdują się tutaj.

udostępnij
do góry