• język migowy
  • BIP
  • EU

Sesja Rady Miasta

19 Marca 2019

Zgodnie z harmonogramem pracy Rady Miasta Knurów na 2019 rok, w środę 20 marca br. odbędzie się sesja, podczas której radni obradować będą nad 15 projektami uchwał. Sesja będzie miała charakter zwyczajny, a więc w porządku obrad oprócz projektów samych uchwał znajdą się jeszcze punkty dotyczące sprawozdania Prezydenta Miasta Knurów z działalności pomiędzy sesjami oraz ogłoszenia i informacje.

Wśród przygotowanych uchwał, uwagę zwraca projekt w sprawie dofinansowania zakupu nowego specjalistycznego samochodu przystosowanego do przewozu niepełnosprawnych uczestników Ośrodka MB Uzdrowienie Chorych Caritas Archidiecezji Katowickiej - Warsztatów Terapii Zajęciowej w Knurowie. Nowy pojazd ma spełniać wszelkie wymogi bezpieczeństwa oraz zwiększy komfort przewozu dla 16 osób. Koszt zakupu w wysokości 65% ma być pokryte ze środków PEFRON, natomiast pozostałość ma zfinansować Gmina Knurów.

Podczas sesji zaplanowano również rozpatrzenie projektu uchwały dotyczącej wyboru formy i sposobu prowadzenia gospodarki komunalnej w zakresie wykonywania zadania własnego gminy obejmującego sprawy kultury fizycznej i turystyki w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

W porządku sesji znajdą się też uchwały dotyczące ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Knurów oraz określenia granic obwodów publicznych placówek oświatowych od 1 września 2019 roku. Projekty uchwał zostały skonsultowane z dyrektorami miejskich placówek w Knurowie, a także będą one wymagały również pozytywnej opinii Śląskiego Kuratora Oświaty.

W trakcie sesji radni rozpatrzą również m.in. projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Knurów w 2019 roku.

Sesja tradycyjnie odbędzie się w budynku Ratusza Miejskiego przy ul. Niepodległości 7 . Początek sesji o godzinie 11.00. 

Projekty wszystkich uchwał znajdują się tutaj.

Transmisja na żywo z przebiegu sesji dostępna jest na stronie eSesja

do góry