• język migowy
  • BIP
  • EU

Sesja Rady Miasta

15 Maja 2019

Zgodnie z harmonogramem pracy Rady Miasta Knurów na 2019 rok, w środę 15 maja br. odbędzie się sesja, podczas której radni obradować będą nad 14 projektami uchwał. Sesja będzie miała charakter zwyczajny, a więc w porządku obrad oprócz projektów samych uchwał znajdą się jeszcze punkty dotyczące sprawozdania Prezydenta Miasta Knurów z działalności pomiędzy sesjami oraz ogłoszenia i informacje.

Wśród przygotowanych uchwał, uwagę zwraca projekt w sprawie nadania drodze usytuowanej w rejonie ulicy Jęczmiennej w Knurowie nazwy ,,ulica Kalinowa", czy też projekt uchwały w sprawie ustalenia zaleceń i kierunków działania dla Prezydenta Miasta, które przyczynią się do opracowania procedur zmierzających do rozwoju gminnego budownictwa mieszkaniowego na terenie gminy oraz jak najefektywniejszego gospodarowania posiadanym zasobem mieszkaniowym. Radni rozpatrzą także propozycję wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Śląskim na realizację zadania na drodze wojewódzkiej nr 924 (ul.Lignozy). Zmiany dotyczą aktualizacji kosztów przebudowy drogi, co z kolei wpływa na terminy i wysokość poszczególnych transz dotacji, która udzielona zostanie przez Województwo Śląskie na realizację powyższej inwestycji począwszy od roku 2020.

Podczas sesji zaplanowano również rozpatrzenie 7 uchwał dotyczących bieżącej gospodarki finansowej miasta.

Sesja tradycyjnie odbędzie się w budynku Ratusza Miejskiego przy ul. Niepodległości 7 . Początek sesji o godzinie 11.00. 

Projekty wszystkich uchwał znajdują się tutaj.

Transmisja na żywo z przebiegu sesji dostępna jest na stronie eSesja

do góry