• język migowy
  • BIP
  • EU

Sesja Rady Miasta

16 Października 2019

Zgodnie z hamonogramem pracy Rady Miasta Knurów na 2019 rok, w środę 16 października br. o godzinie 11.00 w Ratuszu Miejskim przy ul.Niepodległości 7 odbędzie się kolejna sesja, podczas której radni obradować będą nad projektami 11 uchwał. Sesja będzie miała charakter zwyczajny, a więc w porządku obrad oprócz projektów samych uchwał znajdą się jeszcze punkty dotyczące sprawozdania Prezydenta Miasta Knurów z działalności pomiędzy sesjami, przyjęcie protokołów z sesji odbytej we wrześniu oraz ogłoszenia i informacje.

W ramach przygotowanycyh projektów uchwał, największą grupę stanowi pakiet uchwał dotyczących bieżących zmian i przesunięć w budżecie miasta na rok 2019 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej, związanych z gospodarką finansową miasta oraz realizowanymi inwestycjami.

Wsród przygotowywanych projektów, warto zwrócić uwagę na pakiet uchwał związanych z procedurą wyboru ławników do Sądu Rejonowego oraz Sądu Okręgowego w Gliwicach . Zgodnie z przepisami prawa, Rada Miasta Knurów nowej kadencji winna wybrać w głosowaniiu tajnym łącznie 13 ławników, spośród kandydatów zgłoszonych do tej funkcji na lata 2020 - 2023. Radni rozpatrzą też projekt uchwały o włączeniu do zasobu dróg gminnych 900 metrowego odcinka obwodnicy Knurowa, wybudowanej w rejonie ulicy Szpitalnej przy Strefie.

W porządku sesji znalazł się także punkt poświęcony zmianie statutu Miejskiego Żłobka w Knurowie, w którym wprowadzona zostanie m.in. używana już nazwa placówki  ,,Kraina Maluszka" , dostosowane zostaną również regulacje dotyczące naboru do żłobka do wprowadzonego w roku bieżącym elektronicznego systemu zapisów dzieci


Projekty wszystkich uchwał znajdują się tutaj.

do góry