• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Kolejny konkurs na dotacje dla organizacji pozarządowych

Kolejny konkurs na dotacje dla organizacji pozarządowych

17 Października 2019

Kwotę 5.750 zł pochodzącą z oszczędności z poprzednich konkursów dla organizacji pozarządowych, zdecydował się przeznaczyć knurowski magistrat na uzupełniający nabór, który właśnie został ogłoszony.

W jego ramach, zgodnie z Programem współpracy Gminy Knurów z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami pożytku publicznego na rok 2019 (Uchwała nr II/17/18 z dnia 03.12. 2018r.), będzie można się ubiegać na:

  • organizację imprez o zasięgu ponadgminnym  ( w szczególności imprezy sportowe),
  • promocję działalności hobbystycznej .

 

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpocznie się od 4 listopada 2019 r. a skończy nie później niż do 15 grudnia 2019 r.

 

Formularz ofertowy należy złożyć w  siedzibie Urzędu Miasta Knurów do dnia 4 listopada 2019 r.

Zgodnie z warunkami konkursowymi, dofinansowanie do realizowanych zadań może maksymalnie wynieść 80% kwalifikowanych kosztów. Szczegółowe kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty, warunkach umowy, zasadach kontroli i oceny są zawarte w ogłoszeniu o konkursie. Treść ogłoszenia oraz formularz ofertowy dostępne są również w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Knurowie przy ulicy Ogana 5.

Szczegółowych informacji w w/w zakresie można uzyskać pod numerem telefonu: 32 339-22-52 (Inspektor Krystian Pluta).

   

Ogłoszenie o konkursie ofert

Formularz ofertowy

do góry