• język migowy
  • BIP
  • EU

Sesja Rady Miasta

14 Listopada 2023

W dniu jutrzejszym, 15 listopada o godzinie 11:00, w Ratuszu Miejskim przy ul. Niepodległości 7 odbędzie się kolejna w 2023 roku sesja Rady Miasta Knurów. Sesja będzie miała charakter zwyczajny, a więc w porządku obrad, oprócz projektów samych uchwał znajdą się jeszcze punkty dotyczące sprawozdania Prezydenta Miasta Knurów, z działalności pomiędzy sesjami, przyjęcie protokołów z poprzednich sesji oraz ogłoszenia i informacje.

Radni obradować będą nad projektami 15 uchwał, w tym tradycyjnie już, część uchwał nad którymi procedować będzie Rada Miasta, dotyczy bieżącej gospodarki finansowej gminy i związanych z nią niezbędnych przesunięć w budżecie miasta po stronie wydatkowej i dochodowej.

Oprócz powyższej tematyki, radni będą również głosować między innymi nad projektami uchwał w sprawie określenia warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz innych użytkowników wieczystych, w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, czy też w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Knurów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok".

Transmisję z sesji można oglądać na portalu eSesja.

Projekty wszystkich uchwał znajdują się TUTAJ.

do góry