• język migowy
  • BIP
  • EU

Sesja Rady Miasta

15 Czerwca 2010
Sesja Rady Miasta Porządek sesji przewiduje podjęcie 17 uchwał, w tym m. in. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury w Knurowie za 2009 r.,sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ul. Wiosennej w Knurowie, zmiany Uchwały Nr VI/73/2007 Rady Miasta Knurów z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie: określenia rodzajów świadczeń przyznawanych nauczycielom oraz nauczycielom emerytom i rencistom miejskich szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów, korzystającym z opieki zdrowotnej w ramach pomocy zdrowotnej oraz ustalenie warunków i sposobu ich przyznawania oraz zmiany Uchwały Nr VIII/106/2007 Rady Miasta Knurów z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie: wprowadzenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Knurów”.

Nie zabraknie również stałych punktów każdej sesji jak interpelacji radnych, odpowiedzi na interpelacje oraz sprawozdania Prezydenta Miasta z działalności pomiędzy sesjami.

Szczegółowy porządek obrad znajduje się tutaj.
udostępnij
do góry