• język migowy
  • BIP
  • EU

Sesja budżetowa

19 Grudnia 2018

W dniu dzisiejszym radni Rady Miasta Knurów spotkają się na ostatniej w tym roku sesji, zaplanowanej na godz. 11.00 w Miejskim Ratuszu przy ul.Niepodległości 7.

Radni procedować będą nad 12 projektami uchwał, w tym tej najważniejszej- dotyczącej budżetu miasta na 2019 rok. Zgodnie z porządkiem obrad, nie zabraknie też stałych punktów, takich jak sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności pomiędzy sesjami.

Wśród przygotowanych projektów uchwał na plan pierwszy wysuwa się uchwała budżetowa. Zanim jednak do tego dojdzie, Rada Miasta zajmie się m.in. projektami uchwał w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w sprawie określenia zobowiązań finansowych Gminy, które nie wygasają z upływem roku bieżącego i uregulowane zostaną w roku przyszłym, czyli tzw. wydatów niewygasających, czy też uchwały zatwierdzającej roczny harmonogram pracy Rady oraz roczny plan pracy komisji stałych.

Na uwagę zasługuje także projekt uchwały w sprawie przyznania bonifikat użytkownikom wieczystym gruntów pod budownictwo mieszkaniowe, którzy zdecydują się na jednorazowe wniesienie opłaty z tytułu przekształcenia tego prawa w prawo własności. Przypomnijmy, że na podstawie ustawy z 20 lipca br.  prawo użytkowania wieczystego z mocy prawa zostanie przekształcone w prawo własności. Z tego tytułu, każda osoba fizyczna będąca użytkownikiem wieczystym gruntów gminnych lub Skarbu Państwa zobowiązana będzie do wniesienia tzw. opłaty przekształceniowej, która stanowić będzie dwudziestokrotność aktualnie obowiązującej opłaty rocznej za użytkowanie wieczystej.  Opłatę tą będzie można wnosić w rocznych ratach przez okres 20 lat lub wpłacić jednorazowo. Dla tej właśnie  sytuacji, projektowana uchwała Rady Miasta Knurów, przewiduje stosowne bonifikaty. 

Ostatnia uchwała, znajdująca się w porządku obrad, poświęcona będzie debacie nad projektem budżetu miasta na przyszły rok. Oprócz projektu uchwały budżetowej, na dzisiejszej sesji radni zajmą się również przyjęciem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów, który to dokument jest niezbędnym uzupełnieniem budżetu miasta, określając strukturę wydatków i realizacji zobowiązań związanych z wieloletnimi przedsięwzięciami inwestycyjnymi.

Szczegółowy porządek obrad znajduje się tutaj.

 

udostępnij
do góry