• język migowy
  • BIP
  • EU

Sesja nadzwyczajna

10 Stycznia 2018

Dzisiejsza sesja Rady Miasta Knurów zwołana została w trybie nadzwyczajnym tj. poza ogólnym, rocznym harmonogramem sesji.

Radni rozpatrzą projekty 4 uchwał, związanych z bieżącą gospodarką finansową miasta. Wśród nich, uwagę zwraca projekt dotyczący zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów, gdzie wprowadzono nowe zadania inwestycyjne, celem zabezpieczenia środków na przygotowanie bądź zlecenie dokumentacji technicznej dla następujących przedsięwzięć:

  • rozbudowa cmentarza przy ul. Rakoniewskiego
  • przebudowa Alei Lipowej
  • przebudowa drogi powiatowej - ul.Lignozy wraz z przebudową skrzyżowania z  ul. Zwycięstwa
  • przebudowa ul.Przemysłowej

W związku z rozstrzygnięciem przetargu na budowę hali sportowej przy Alei Lipowej, w ramach którego najniższa oferta przetargowa przekroczyła limit wydatków planowanych na ten cel w budżecie miasta, zaistniała konieczność zabezpieczenia dodatkowej kwoty w wysokości 1 140 000 zł na rok 2019 roku. Z tego samego powodu radni rozpatrzą także propozycję zwiększenia limitu wydatków o 168 000 zł na przebudowę placu szkolnego w MSP nr 4 oraz limitu wydatków na budowę tężni solankowej o 175 000 zł.

Wśród przygotowanych na dzisiejszą sesję propozycji zmian, istotną kwestią jest wprowadzenie do budżetu pozycji związanej z planowaną budową tzw. Otwartch Stref Aktywności w ramach rządowego programu dotacyjnego o tej samej nazwie. Wzorem Orlików sprzed kilku lat, intencją nowego programu pomocowego, wspólfinansowanego z budżetu państwa, jest wsparcie samorządoów lokalnych w budowie plenerowej infrastruktury sportowo-rekracyjnej. W założeniu mają to być ogolnodostepne, bezpłatne place zabaw wraz z urządzeniami służącymi do podnoszenia sprawności ruchowej i szeroko pojętej kondycji fizycznej. Gmina rozważa dwie lokalizacje (jedna w Knurowie, druga w Szczygłowicach), dla których przygotowana zostanie dokumentacja techniczna oraz złożony zostanie wniosek aplikacyjny do Ministerstwa Sportu. Środki niezbędne na realizację inwestycji wynoszą 200 000 zł,  z czego ewentualne dofinansowanie planowane jest na poziomie 50%.

Początek sesji o godzinie 15.00 w budynku Ratusza Miejskiego przy ul. Niepodległości 7.

Treść projektów uchwał znajduje się tutaj.

udostępnij
do góry